Město přátelské rodině

Město Rožnov pod Radhoštěm usiluje o to, aby bylo městem příznivým pro růst, zrání i stárnutí obyvatelstva. Vizí města je, aby občané ve městě zůstavali, aby do něho přicházeli, aby zde žili, zakládali své rodiny, vychovávali své potomky a přiváděli do města nové přátelé. Chceme být městem, které naplní život a potřeby všem generacím.

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load