8. kámen paměti - Kostel a letecká tragedie

Kostel se začal stavět na místě starého dřevěného kostela v r. 1748. Na stavbě se podíleli velkou měrou obyvatelé Rožnova i okolních přifařených obcí. Je obdivuhodné, že byl dostavěn už za dva roky, i když doba byla velice neklidná a probíhalo několik rebelií. Vnitřní zařízení se dokončovalo postupně. Byl zasvěcen stejně jako dřívější kostelík Všem svatým. Velkou zásluhu na stavbě kostela měl tehdejší farář Františel Hohn, který jej stačil ještě požehnat, takže se mohly sloužit bohoslužby, ale několik týdnů poté velmi mladý zemřel a byl pohřben v novém chrámu. Trvalo ještě 14 let, než byl kostel s velkou slávou vysvěcen biskupem Maxmiliánem Hamiltonem.

Byli bychom tady několik hodin, kdybych vám měla vyprávět všechny události, které se historie kostela týkají, ale k výročí 250 let od vysvěcení kostela v roce 2014 vyšla krásná publikace „Pod ochranou všech svatých“, se spoustou informací. Kolem kostela byl hřbitov, kde se pohřbívalo až do roku 1889, takže tady všude kolem nás odpočívají naši prapředkové. Někteří byli pro město významní, náhrobky z jejich hrobů byly přemístěny do muzea na slavín a některé jsou umístěny u zdi kolem kostela.

Například farář František Ficker byl rodem Němec, ale velký rožnovský patriot a osvícený muž. Byl jedním ze zakladatelů Pěveckého spolku Tetřev a Spolku divadelních ochotníků, dal pořídit nové varhany a částečně sám financoval nové zvony. Měl bohatou knihovnu a na faře lidem knihy půjčoval. 16849138457567779908922035891962.jpg

Ale já vám chci povědět něco o tragickém leteckém neštěstí, které se v blízkosti kostela stalo 20. listopadu 1923. Karel Tkadlec, rožnovský rodák (bydlel na Drahách) sloužil u leteckého pluku v Olomouci a létal s letadlem SPAD VII, to byl jednomístný francouzský stíhací dvouplošník z 1. světové války. Tkadlec s ním prováděl také akrobacii. Chtěl se předvést Rožnovanům se svým uměním a také se jich na tuto atrakci spousta sešla podívat, včetně jeho rodiny.

Tkadlec přiletěl z Olomouce a přistál na Láni v místech, kde je dnes hřbitov. Odtud vzlétl a zřejmě při jednom akrobatickém prvku nezvládl vývrtku a zřítil se do prostoru hřbitova kousek od márnice. Havarii nepřežil a je pohřben na hřbitově na Prochodné. Z tohoto neštěstí byly pořízeny fotografie, podle kterých je možné přesně určit, do kterého místa letadlo dopadlo. Fotografie se pak prodávaly jako pohlednice.

Podrobné technické údaje o letadle SPAD VII uvádí pan Richard Sobotka v edici Milé tisky Ikarova křídla – Letecké příběhy z Rožnova a okolí. Pamětní kámen, který zmiňuje letecké neštěstí u kostele je umístěn v dlažbě chodníku u fary.

Doubravka Vejmelková, 2019

Zdroje:
Pod ochranou všech svatých - 250. výročí posvěcení farního kostela Všech svatých v Rožnově pod Radhoštěm
Kolektiv autorů, 2014, ISBN 978-80-260-6147-2
Ikarova křídla - Letecké příběhy z Rožnova a okolí
Richard Sobotka, 2015, ISBN 978-80-87334-25-6


Vytvořeno 24.5.2023 9:50:51 | přečteno 345x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load