9. kámen paměti - Dřevěná radnice

Kde přesně původní rožnovská radnice stála je možné zjistit na staré fotografii, na níž je vidět dvě stavby, které dosud stojí. Současnou radnici a dům ve kterém je lékárna. Než byla postavena roku 1773 scházela se obecní rada a konšelé na schůzích v domě purkmistra. Dřevěná patrová stavba radnice měla v poschodí dvě místnosti. Velkou místnost, kde zasedala v úterý a v sobotu obecní rada a konaly se tam jednou měsíčně schůze měšťanů. Pracoval tam i obecní písař.

kámen9.jpg

V menší místnosti bývaly ubytované vzácné návštěvy města a také tam úřadoval a přespával odvodní důstojník. Tenkrát se chodilo na vojnu na 7 let. V r. 1850 byla stavba rozšířena a přistavěno podloubí. Na schůze svolával představené města posel a docházka byla přísně kontrolovaná. Když se někdo nedostavil a řádně se neomluvil byl trestán osmidenním areštem o chlebě a vodě a ještě musel zaplatit 30 krejcarů. Dokonce i starosta, když chtěl někam odjet i na krátkou dobu, musel si vyžádat povolení.


K radnici patřilo také vězení, lehčí přestupky se vyřizovaly na místě, závažné trestné činy se soudily v Krasně. Jaké spory tehdy na radnici řešili se můžeme dočíst v Malém tisku Súdili sa Rožnovjané, který sepsal Michal Halamíček. Některé jsou úsměvné, ale často připomínají i naše problémy. 

Na radnici byly uloženy gruntovní knihy a měly tam svou železnou truhlici se všemi doklady také cechy. Bylo tam uloženo všechno potřebné pro hasiče a ponocného. Kvůli gruntovním knihám vzniklo v Rožnově velké pozdvižení, když je nechal správce panství Drobník odvézt do Krásna, údajně z bezpečnostních důvodů, protože v dřevěné radnici jim při možném požáru hrozilo nebezpečí. Trvalo 4 roky, než byly gruntovnice do Rožnova vráceny.

Téměř 20 let byla v radnici umístěna škola. Navštěvoval ji tam také František Bayer, pozdější učitel a spisovatel, podle kterého je pojmenovaná Bayerova ulice. Tenkrát se ovšem jmenovala Horní. V roce 1792 vyšlo nařízení stavět na náměstí domy z „dobré materie“.

První zděný patrový dům byl na náměstí postaven až v roce 1839. Umístění radnice v dřevěné stavbě, která chátrala nebylo příliš bezpečné, a tak byla veškerá úřední agenda přestěhována do protějšího domu Medarda Janíka, který koupilo město. Je to současná radnice.

Když v roce 1909 přišli do Rožnova sourozenci Jaroňkovi stálo na náměstí ještě několik dřevěných chalup. Bohumír Jaroněk věděl, jaká je kulturní a historická hodnota těch staveb a začal usilovat o jejich záchranu. Založil v roce 1911 Muzejní spolek, jehož hlavním úkolem byla záchrana chalup z náměstí. Nejdříve ho zaujala právě radnice.

Narážel nejen na nepochopení velké části občanů, ale hlavně na finanční problémy a dopustil se za pomoci několika nadšenců malého podvodu. Nakreslil svoji představu budoucího muzea v přírodě a zakomponoval do ní i radnici. Kresbu ukázali následníkovi trůnu Ferdinandovi d'Este. Tento Habsburk byl velkým milovníkem umění, byl předsedou Centrální komise pro ochranu uměleckých a historických památek, která mohla poskytovat i finanční příspěvky.

Na výstavě památkových objektů v Haagenbundu si kresbu se zájmem prohlédl a byl informován, že je třeba zachránit už jen právě tu radnici, ale nejsou peníze. Arcivévoda prohlásil, že tato zajímavá památka lidového stavebnictví musí být zachráněna. A skutečně Muzejní spolek obdržel 8000 rakouských korun a později ještě 2000. Nevím, jak by to dopadlo, kdyby vyšlo najevo, že v Hájnici není ještě nic postaveno a výstavba muzea není ani povolena.

To bylo roku 1913, rok před sarajevským atentátem a válkou. Muzejní spolek radnici koupil, takže nemohla být zbořena, ale muzeum muselo počkat až do roku 1925, kdy bylo slavnostně otevřeno i se zachráněnou radnicí a Billovou chalupou. O tři roky později k nim přibyla ještě Vaškova hospoda. Bohumír Jaroněk měl zájem převézt do muzea také Zetkovu chalupu, ale pro nedostatek peněz skončila nakonec ve Viganticích jako palivové dříví.

Doubravka Vejmelková, 2019

Vytvořeno 24.5.2023 12:33:21 | přečteno 29x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load