Znak a prapor města

Znak města Rožnova pod Radhoštěm

znak městaHeraldický popis - městský znak tvoří na červeném štítě stříbrná kvádrová hradba s pěti stínkami a černě prolomenou branou, na cimbuří je černý dvouocasý lev ve skoku a se žlutou korunou a zbrojí ve střední části. Pro užití znaku města Rožnova pod Radhoštěm jsou vymezena pravidla a závazný postup při podávání žádosti o povolení k užití znaku města a platným zákonem 128/2000 Sb. o obcích v platném znění. V oficiální komunikaci je zakázáno používat jiné varianty znaku.

Prapor města Rožnova pod Radhoštěm

prapor městaČervený list s černým dvouocasým lvem se žlutou korunou a zbrojí ve střední části, v žerďové a vlající části okrajové svislé bílé pruhy v šířce jedné šestiny listu. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Městu byl tento prapor udělen parlamentem České republiky dne 16.9.1994. K užívání praporu města Rožnova pod Radhoštěm, v souladu s ustanovením § 34a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, není nutný souhlas města.


Vytvořeno 17.2.2023 23:14:55 | přečteno 15x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load