Ekologická zátěž v Tylovicích


3. 6. 2019 proběhla schůzka na místě ekologické zátěže
Přítomni:
Národní muzeum v přírodě – Valašské muzeum v přírodě (dále jen VMP): Milan Geisierich – technický náměstek a statutární zástupce ředitele, Jaroslav Polášek – provozní náměstek
Městský úřad odbor životního prostředí: Věra Šulová – vedoucí odboru
Město Rožnov pod Radhoštěm: Jan Kučera – místostarosta, Kristýna Kosová – místostarostka, Drahomír Janíček – Odbor správy majetku
AZ GEO, s.r.o.: Luboš Štancl – zpracovatel rizikové analýzy ekologické zátěže
Občané Tylovic

1.    Byla shrnuta historie ekologické zátěže
2.    Provedena obhlídka zátěže
3.    Byl domluven další postup

ad 1)

Historická ekologická zátěž po společnosti Tesla Rožnov s.p., VMP není původce zátěže, ale v 90. letech pozemek získalo. Kromě zátěže je však problém se závozem černé skládky. VMP nechalo na základě podnětů občanů a Odboru Životního prostředí zpracovat rizikovou analýzu zátěže ze srpna 2018. Analýza neprokázala nebezpečné úrovně škodlivých látek, doporučila však další monitorování, které VMP provádí.

ad 3) Další domluvený postup

město Rožnov pod Radhoštěm
-    zřídí webovou záložku na webu www.roznov.cz k tématu a umístí zde rizikovou analýzu (viz níže)
-    prověří možnosti dotačních titulů a jiných zdrojů použitelných pro řešení skládky
-    bude informovat občany Tylovic
-    umístí do lokality fotopasti

VMP
-    poskytne v elektronické podobně rizikovou analýzu ke zveřejnění
-    provede co nejdříve, ideálně 4. 6. 2019 odběry vzorků vody v lokalitě i z vybraných studní občanů, výsledky budou poskytnuty ke zveřejnění na webu města do 14.6.2019
-    navrhne opatření pro odstranění nánosů dřeva a větví z potoku v co nejkratším možném čase

Riziková analýza zpracovaná společností AZ GEO, s.r.o.

16.2.2023 15:09:30 | přečteno 5x | tana | Celý článek
 

Videoreportáž ze schůzky týkající se skládky v Tylovicích

Černá skládka v Tylovicích dělá starosti obyvatelům této části Rožnova pod Radhoštěm. Na pozemek, který má v majetku Valašské muzeum v přírodě byl v minulosti svážen odpad z bývalého podniku Tesla. A ve vodě pod skládkou naměřili odborníci zvýšené množství kadmia a niklu.

16.2.2023 14:42:17 | přečteno 6x | tana | Celý článek
 

Monitorovací zpráva skládky v Tylovicích za rok 2020

17.2.2023 15:01:39 | přečteno 4x | tana | Celý článek
 

Aktuální informace (3. 7. 2019)

Jednání nad výsledky rozboru vzorků ze skládky v Tylovicích proběhne dne 10. července 2019 v 10 hodin ve velké zasedací místnosti.Tohoto jednání se zúčastní zástupci Národního muzea v přírodě, vedení města, zpracovatele vzorků a veřejnost.

16.2.2023 14:50:45 | přečteno 5x | tana | Celý článek
 

Schůzka k analýze rizik území dle vzorků odebraných v červnu 2019

Ve středu dne 10. 7. v 10 hodin proběhlo představení závěrů analýzy rizik území dle vzorků odebraných v červnu 2019. Představení proběhlo za účasti zástupců vedení VMP, vedení města, zpracovatele analýzy AZ GEO, odboru životního prostředí a cca 20 občanů.

16.2.2023 14:48:24 | přečteno 8x | tana | Celý článek
 
Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 172x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load