Placení místního poplatku za odpady v roce 2023

Dle obecně závazné vyhlášky ikona souboru9/2021 OZV, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, je místní poplatek na rok 2023 stanoven v částce 684,- Kč za osobu/rok.

Místní poplatek jste povinni zaplatit v termínu do 30.6.2023. Pokud je poplatek hrazen za více poplatníků, zástupce může každý měsíc, až do data splatnosti (30.6.2023), uhradit poplatek za každého poplatníka  na jeho variabilní symbol samostatně,

  1. bezhotovostním převodemna bankovní účet Města Rožnov p.R. číslo 262078377/0300, úhradu je potřeba provést

    a) pod variabilním symbolem, který je uveden naloňské složence, nebo pokladním dokladu. Variabilní symbol je každý rok stejný.

    b) pod variabilním symbolem, každého jednotlivého poplatníka zvláště, vždy však pouze celou částkou ve výši 684,-Kč. Variabilní symboly členů domácnosti Vám sdělí na tel. č. 571 661 152 nebo emailu: eva.balanova@roznov.cz. nebo ho najdete na loňském dopise, který byl součásti složenky.

  2. platbou na České poště
  3. platbouv pokladně městského úřaduv budovách:Masarykovo nám. č.128 (dveřeč.103), Letenská 1918, lze platit od ledna bez poukázky. Je možné platit společně za celou rodinu nebo jednotlivě za každého poplatníka zvláště, vždy však pouze celou částku 684,-Kč.

Osvobození:

Požádat o osvobození nebo úlevu je možné do 28. února roku následujícího po roce, za který se osvobození nebo úleva žádá, po tomto termínu nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

Děti do 1. roku jsou osvobozeny automaticky, není potřeba si o toto osvobození žádat.
Vytvořeno 14.2.2023 13:41:56 | přečteno 16x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load