Sběrný dvůr

Adresa: 

Zuberská ulice 2948, umístěný za firmou REMAK

Provozovatel: 

Ing. Jan Panc, Kulturní 1775, Rožnov p. R.
telefon: 776 407 000

Sběrný dvůr bere odpady pouze od občanů s trvalým pobytem v Rožnově pod Radhoštěm s vyjímkou chat na území města RpR.

Provozní doba.:

Pondělí: 8,00 – 17,00 hod
Úterý: 8,00 – 17,00 hod
Středa: 8,00 – 17,00 hod
Čtvrtek: 8,00 – 17,00 hod
Pátek: 8,00 – 17,00 hod
Sobota: 8,00 – 17,00 hod

O státních svátcích má zpravidla sběrný dvůr zavřeno. Aktuální informace o uzavření dvora jsou vždy na webu města www.roznov.cz v aktualitách odboru správy majetku.

Provozní řád

ikona souboruKe stažení

Změny v poplatcích na sběrném dvoře

Dne 17. 12. 2021 schválila rada města Rožnov pod Radhoštěm změny v poplatcích za ukládání stavební suti a pneumatik ve sběrném dvoře. Tyto poplatky se dotknou jak občanů, tak podnikatelů, kteří mají sídlo na území města a mohou využívat služeb sběrného dvoru.

Odpadní pneumatiky

Od 1. 1. 2021 je v platnosti nový zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností. Ten upravuje podmínky zpětného odběru odpadních pneumatik. Cílem zákona je směřovat odpadní  pneumatiky primárně do míst zpětného odběru, kde budou pneumatiky odebírány zdarma a následně se předávají k dalšímu zpracování. Výrobce pneumatik je tedy povinen zřídit na vlastní náklady nejméně jedno veřejné místo zpětného odběru v dosahu 10-ti km. V Rožnově pod Radhoštěm jsou zřízená 3 odběrová místa, kde budou pneumatiky přebírány zdarma a to:

  • KASTINI NEON s. r. o., Frenštátská 2683, Rožnov p. R.
  • Libor Strnadel, Tylovice 2039, Rožnov p. R.
  • APM Automotive s. r. o., Tvarůžkova 2491, Rožnov p. R.

Sběrný dvůr na ulici Zuberská nebyl zařazen mezi místa zpětného odběru pneumatik, přesto že jsme o zřízení měli zájem. Pneumatiky budou i nadále na sběrném dvoře přebírány, ale v režimu odpadů. Pro občany to znamená, že za jejich převzetí zaplatí poplatek. Výše poplatku byla schválená radou města dne 17. 12. 2021 a je ve výši 50,- Kč za jeden kus pneumatiky bez rozlišení velikosti.

Proto upozorňujeme občany na tuto skutečnost a doporučujeme pneumatiky odevzdávat v místech zpětného odběru pneumatik.

Kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik v České republice: sběrná místa: https://www.eltma.cz/sberna-mista

Stavební suť

Do sběrného dvora mohou občané města, kteří se prokáží občanským průkazem, odkládat odpad bezplatně. Výjimku tvoří stavební odpad, který byl doposud zpoplatněn jen částečně. Stavební odpad bude od 1. 1. 2022 zpoplatněn 100 % výši skutečných nákladů jak pro občany města, tak pro osoby mající na území města objekt určený k individuální rekreaci.

Poplatek za stavební odpad se hradí ihned obsluze sběrného dvoru. Ta také vystaví občanům příjmový doklad:

Výše DPH bude účtována k ceně v souladu s příslušnými právními předpisy ve znění platném ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Na místě samém je odpad za pomoci obsluhy sběrného dvoru dotřiďován do jednotlivých kontejnerů, označených druhem odpadu.

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech je rovněž nutno předložit průkaz totožnosti, kdy obsluha ověří bydliště, zapíše jméno a adresu osob přivážejících odpady, druhy odpadů a jejich množství. V případě přejímky odpadů od firmy vystaví firmě příjmový doklad.

Sběrný dvůr je rovněž místem zpětného odběru vysloužilého elektrozařízení. Při nákupu nového spotřebiče je prodejce povinen odebrat občanům přímo v prodejně starý spotřebič. Zde platí pravidlo „kus za kus“. Přitom nezáleží ani na značce, ani na místě jeho někdejšího pořízení. Další možností je využít tzv. místa zpětného odběru elektrozařízení – sběrný dvůr. Takto odevzdané elektrozařízení musí obsahovat všechny základní součásti, které činí spotřebič spotřebičem. To znamená, že musí mít část hnací (motor, kompresor), část hnanou (buben, chladící zařízení) a plášť.

Občané mají možnost uplatnit zpětný odběr některých výrobků. "Zpětným odběrem se rozumí odebírání použitých výrobků povinnými osobami od spotřebitelů (§ 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) bez nároku na úplatu za účelem jejich využití nebo odstranění." Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má fyzická nebo právnická osoba oprávněná k podnikání, která dané výrobky uvádí na trh v České republice (poslední prodejce) a to bez ohledu na výrobní značku či místo pořízení. V tomto případě platí pravidlo "kus za kus".

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

  • Kovy: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce apod.
  • Bioodpad: větve, listí, tráva apod.
  • Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy apod.), podlahové krytiny (koberce, linolea),
  • Elektroodpad, včetně povinnosti zpětného odběru: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, ledničky, nefunkční sporáky, pračky apod.
  • Stavební suť: cihly a beton z drobných rekonstrukcí v bytě
  • Nebezpečné odpady léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické články (baterky), barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd.
  • Textil a oděvy
  • Papír a lepenka, plast, sklo

Na sběrném dvoře není možné ukládat pařezy vzrostlých stromů.

Vytvořeno 22.2.2023 20:19:41 | přečteno 2905x | myjj

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load