Czech POINT

logo-czechpoint

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti musí občan často navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů veřejné správy, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.


Správní poplatek za vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy je účtován poplatek 100 Kč za první stranu a za každou další i započatou stránku 50 Kč.

Za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů – 100 Kč bez ohledu na počet stran výpisu.

Správní poplatky za výpisy z Czech POINTu lze uhradit (v hotovosti, bezhotovostně) přímo na Odbor Obecní živnostenský úřad Kontrolně-správní agenda a na Oddělení správních činností Matrika, evidence obyvatel vedoucí oddělení správních činností


Služby, které Czech POINT poskytuje:

Výpisy z informačních systému veřejné správy:

- Výpis z bodového hodnocení řidiče
- Výpis elektronických receptů pacienta
- Výpis z insolvenčního rejstříku
- Výpis z katastru nemovitostí
- Výpis snímku z katastrální mapy
- Výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
- Výpis z rejstříku trestů
- Výpis z rejstříku trestů právnických osob
- Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů
- Výpis ze živnostenského rejstříkuPodání vůči státní správě:

- Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
- Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)


Seznam agend základních registrů:

- Výpis údajů z registru obyvatel
- Veřejný výpis údajů z registru osob
- Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru obyvatel
- Výpis o využití údajů z registru obyvatel
- Záznam o využívání údajů v registru osob
- Žádost o změnu údajů při zjištění nesouladu v registru obyvatel
- Žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob
- Žádost o poskytnutí referenčních údajů z registru obyvatel jiné osobě


Seznam agend datových schránek:

- Zřízení datové schránky
- Vydání nových přístupových údajů
- Přidání pověřené osoby k přístupu do datové schránky
- Zrušení přístupu pověřené osoby
- Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
- Povolení příjmu poštovních datových zpráv
- Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv
- Oznámení o změně statutárního orgánu
- Vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránkyAutorizovaná konverze dokumentů (z elektronické do listinné podoby, z listinné do elektronické podoby)

Zprostředkovaná identifikace

https://www.czechpoint.cz/uschovna/
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do


Vytvořeno 14.2.2023 10:38:51 | přečteno 21x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load