Pozvánka na X. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na X. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 26. ledna 2016  od  15:30  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení

2. Složení slibu nového člena zastupitelstva

3. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise

4. Schválení programu jednání zastupitelstva města

5. ODBOR FINANČNÍ

5.1 Schválení návrhu rozpočtového opatření č. 1

                                    - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

6. ODBOR ROZVOJE

6.1 Projednání a schválení podání žádosti o finanční příspěvek z programu č. 133510 (MŠMT ČR) na rekonstrukci víceúčelového městského sportovního areálu na ulici Letenská.

-  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin 

7. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

Ing. Radim Holiš

starosta  města

V  Rožnově p.R., dne 18.01.2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 19.1.2016 8:04:26 - aktualizováno 19.1.2016 8:14:43 | přečteno 23x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load