Pozvánka na XI. zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XI. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 23. února 2016  od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ v  Rožnově  pod  Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtových opatření č. 2 6.2 Projednání a schválení smlouvy o poskytnutí dalšího finančního příspěvku na provoz MHD Dolní Paseky - Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

oddělení majetkoprávní:

7.1 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (sjezdu na pozemek) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.2 Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (inženýrské sítě) v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.3 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm 7.4 Projednání a schválení plánovací smlouvy na vybudování a převod technické infrastruktury ke stavbě „Vodovod na KÚ Rožnov pod Radhoštěm, Ul. Láň – pan M.K.“ se soukromým investorem - panem a paní K. 7.5 Projednání a schválení nabytí staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od soukromých vlastníků (lokalita ul. Na Pařeničkách) do vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm 7.6 Projednání a schválení smlouvy o zřízení práva stavby na pozemku ve vlastnictví města se společností Psí útulek Rožnovsko s .r.o. pro stavbu útulku pro opuštěná zvířata v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm -  Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR  ROZVOJE  

8.1 Revokace usnesení č. 24 ze dne 15. 12. 2015 a projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města Rožnov pod Radhoštěm - veřejné osvětlení na Láni

-  Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

9. OSTATNÍ PODÁNÍ  

9.1 Projednání a navržení kandidátů do funkce přísedících Okresního soudu ve Vsetíně. 9.2 Pověření k výkonu funkce oddávajících -  Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

9.3 Zpráva o činnosti Městské policie -  Ing. Radim Holiš, Bc. Aleš Pilař 9.4 Zpráva o průběhu kontroly příspěvkové organizace  MĚSTSKÁ KNIHOVNA v Rožnově pod Radhoštěm 9.5 Projednání a schválení plánu práce kontrolního výboru  pro rok 2016 - Libor Zavadil, předseda kontrolního výboru

10. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

Ing. Radim Holiš v.r. starosta  města

V  Rožnově p.R., dne 15. 02. 2016

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k  poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení  § 71, odst. 4, zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 16.2.2016 8:00:51 - aktualizováno 16.2.2016 8:10:56 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load