Pozvánka na XXI. zasedání zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm

P O Z V Á N K A

na XXI. zasedání zastupitelstva města

které se uskuteční

v úterý 31. října od  14:00  hodin

ve velké zasedací místnosti MěÚ

v  Rožnově pod Radhoštěm

P R O G R A M

1. Zahájení

2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise

3. Schválení programu jednání zastupitelstva města

4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města

5.1 Zpráva o činnosti rady města

5.2 Informace o probíhajícím sporu s IPR

- Mgr. Olga Vrublová

6. ODBOR FINANČNÍ

6.1 Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 6

- Ing. Radim Holiš, Ing. Martin Hrnčárek

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU

Majetkoprávní oddělení

7.1 Projednání a schválení smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě v a na městských pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice 7.2 Projednání a schválení prodeje pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm v lokalitě Na Zahradách ve prospěch vlastníků garáží postavených na těchto městských pozemcích, v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm 7.3 Projednání a schválení prodeje pozemku ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm p.č. 378 v k.ú. Hážovice ve prospěch manželů Z.

- Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Dalibor Kubiš

8. ODBOR ROZVOJE

8.1 Projednání a schválení smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu cyklostezky pod lávkou přes Bečvu v rámci stavby Podjezd cyklostezky pod mostem ev. č. 4867-1, Rožnov pod Radhoštěm 8.2 Projednání a schválení změny vstupních podmínek v rámci probíhající přípravy projektu „Kulturní centrum v Rožnově pod Radhoštěm“ 8.3 Projednání strategického dokumentu s názvem „Koncepce rozvoje bydlení města“

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Ivo Marcin

9. ODBOR KANCELÁŘE STAROSTY

9.1 Schválení ceny města

- Ing. Radim Holiš, Mgr. Ing. Veronika Janíková

10. ODBOR ŠKOLSTVÍ

10.1 Projednání a schválení Zásad pro poskytování dotací 10.2 Projednání a schválení časového harmonogramu a programů pro poskytování dotací pro rok 2018 10.3 Projednání a schválení Individuální dotace II. kolo

- Ing. Jan Kučera, MSc., Ing. Dušan Vrážel

11. ODBOR VÝSTAVBY

11.1 Projednání požadavků na změnu územního plánu Rožnov pod Radhoštěm

                    - Mgr. Kristýna Kosová, Ing. Lenka Vojkůvková

12. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ

12.1 Informace o probíhající přípravě projektu „Přístavba knihovny v Rožnově pod Radhoštěm“

                                - Ing. Radim Holiš, Ing. Ivo Marcin

12. 2 Informace k výpovědi nájemní smlouvy uzavřené mezi společností SYNOT REAL ESTATE,k.s. a T klub – kulturní agenturou (Společenský dům)

                              - Ing. Radim Holiš

Ing. Radim Holiš, v.r.

starosta města

V Rožnově pod Radhoštěm, dne 23. 10. 2017

Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 23.10.2017 13:34:06 - aktualizováno 27.10.2017 13:36:24 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load