Město pro Byznys

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XVI. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 22. února 2005 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1. Informace o činnosti rady města 5. Prezentace vítězného projektu Dětského parlamentu na zlepšení vnitřního prostředí a okolí škol. - Mgr. Rousová, Ing. Vrážel 6.Finanční záležitosti - Ing. Martinák 6.1 Schválení rozpočtu města na rok 2005. 6.2 Schválení půjček z „Fondu obnovy bydlení města Rožnova p.R.“. 6.3. Delegování zástupce města k účasti na jednání valné hromady společnosti TV Beskyd s.r.o, Valašské Meziříčí dne 30.3.2005. 7.Majetkoprávní záležitosti - p. Janák 7.1 Projednání a schválení smlouvy o budoucí darovací smlouvě, která se týká pozemních komunikací v k.ú. Rožnov p.R. v návaznosti na stavbu Jihozápadního obchvatu z majetku Zlínského kraje do vlastnictví města Rožnova p.R. 7.2 Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části pozemku ve vlastnictví města, č.p. 782/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch firmy RETIGO s.r.o., Rožnov p.R.. 7.3 Schválení kupní smlouvy o převodu nemovistostí v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví Josefa a Jindřišky Koryčanských, bytem Rožnov p.R., do vlastnictví města Rožnova p.R. 7.4 Projednání a schválení kupní smlouvy na převod místní komunikace v k.ú. Tylovice z vlastnictví Ing. Botha do vlastnictví města Rožnova p.R.. 8.Ostatní podání 8.1 Schválení návrhu změny č. l územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. - Ing. L. Vojkůvková 8.2 Prodej bytu č. 8 v domě č.p. 1708 na ulici Průkopnická podle výsledků veřejné obchodní soutěže. - Ing. Lačíková 8.3 Zřízení osadního výboru v části města Hážovice a zvolení jeho členů. - Ing. Kořenková 8.4 Schválení vyvěšení Tibetské vlajky. -Mgr. Kopecký 9.Diskuze, informace, různé 9.1. Informace o urbanistické studii, která se projednává jako změna č. 4 územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu. - Ing. L. Vojkůvková 9.2. Informace o současném stavu stanovení výše úplat na mateřských školách zřizovaných městem Rožnov p.R.. - Ing. Vrážel 10. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., 14.2.2005 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 10:46:53 - aktualizováno 15.3.2014 10:59:25 | přečteno 9x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load