T-mobile olympijský běh

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XIX. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 6. září 2005 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Finanční záležitosti - Ing. Miroslav Martinák 5.1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení města Rožnova p.R. (FRBR). 5.2. Schválení rozpočtových opatření k rozpočtu města na rok 2005. 5.3. Schválení přijetí úvěru na financování investiční akce „Vybudování parkoviště na Palackého ulici u muzea“ v částce 10.000.000,-Kč. 5.4. Schválení přijetí úvěru na koupi a stavební úpravy budovy č.p. 1918 v částce 22.000.000,-Kč. 5.5. Schválení přijetí úvěru na financování investiční akce „Zastřešení zimního stadionu“ v Rožnově p.R. v částce 15.000.000,-Kč. 6. Majetkoprávní záležitosti - p. Milan Janák 6.1. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej nově zaměřeného městského pozemku č.p. 4599 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Pavla Fárka, bytem Horní Bečva. 6.2. Projednání a schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku č.p. 3621/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve prospěch Lubomíra Jasného, bytem Rožnov p.R. 6.3. Projednání a schválení smlouvy na směnu pozemků mezi Valašským muzeem v Rožnově p.R. a městem Rožnovem p.R. 6.4. Projednání a schválení nabytí nemovitostí včetně kupní smlouvy o převodu pozemků včetně objektů a příslušenství v k.ú. Rožnov p.R. z vlastnictví PAMA s.r.o. a Ing. Pham Cong Tu do majetku města Rožnova p.R. 7. Ostatní podání 7.1. Schválení pořízení změny č. 4 územního plánu města Rožnova p.R. - Ing. Lenka Vojkůvková 7.2. Projednání a schválení Dohody o spolupráci mezi městy Körmend (Maďarsko) a Rožnov pod Radhoštěm. - Mgr. Tomáš Gross 7.3. Schválení časového harmonogramu grantového systému Města Rožnova p.R. pro rok 2006 a schválení grantových priorit. - Mgr. Libuše Rousová 8. Diskuze, informace, různé 9. Závěr RNDr. Václav Mikušek starosta města V Rožnově p.R., dne 26. srpna 2005 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).      

Vytvořeno 15.3.2014 10:50:24 - aktualizováno 15.3.2014 10:51:37 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load