Kalendář Rožnov pod Radhoštěm 2021

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na V. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 5. června 2007 od 14.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení zprávy o výsledcích hospodaření města za rok 2006 5.2. Schválení návrhu rozpočtových opatření 5.3. Schválení financování pohotovosti družstva Záchranné hasičské služby v roce 2008. 5.4. Schválení půjček z „Fondu rozvoje bydlení města Rožnova pod Radhoštěm“. - Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor výstavby a ÚP 6.1. Schválení Smlouvy o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu zadavatelů. - Ing. Lenka Vojkůvková (Ing. Hana Žatková) 7. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 7.1. Schválení kupní smlouvy na prodej částí městských pozemků p.č. 1210/3 a 1211/16 v k.ú. Tylovice ve prospěch Karla Santovjáka 7.2. Schválení kupní smlouvy na prodej části městského pozemku p.č. 1210/3 v k.ú. Tylovice ve prospěch Drahoslavy Fejtové 7.3. Schválení kupní smlouvy na odkoupení pozemků p.č. 1609/3 1989/1 v k.ú. Rožnov p.R. ve vlastnictví Vladimíra Gedricha do majetku města 7.4. Schválení vzorové smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení částí pozemků vlastníků dotčených stavbou chodníku Rožnov p.R.-Tylovice-Hážovice, silnice III/4867 7.5. Schválení kupní smlouvy na nabytí lesa v k.ú. Hážovice od Karla Knápka 7.6. Schválení bezúplatného převodu pozemků p.č. 2235/10 a 4849/8 z vlastnictví České republiky a jeho nabytí do majetku města Rožnova p.R. 7.7. Informace o záměru města na pronájem nebytových prostor Masarykovo nám. čp. 131 - p. Milan Janák 8. Ostatní podání 8.1. Pověření k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm v dozorčí radě TV Beskyd, s.r.o. 8.2. Pověření k zastupování Města Rožnova pod Radhoštěm na řádné Valné hromadě VaK Vsetín, a.s. - JUDr. Jaroslav Kubín 8.3. Podpora města při realizaci projektu FC Rožnov pod Radhoštěm "Rekonstrukce fotbalového hřiště - umělý povrch III. generace". - Ing. Dušan Vrážel, Ing. Petr Holý 9. Diskuze, informace, různé 9.1. Informace o Integrované rozvojové strategii cestovního ruchu - Mgr. Tomáš Gross, Ing. Jan Kučera 10. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 23. května 2007 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).          

Vytvořeno 15.3.2014 12:37:01 - aktualizováno 15.3.2014 12:38:22 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load