Rekonstrukce I/35.

MĚSTO ROŽNOV POD RADHOŠTĚM P O Z V Á N K A na XII. řádné zasedání Zastupitelstva města Rožnova pod Radhoštěm, které se uskuteční v úterý 09. září 2008 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm PROGRAM 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1 Informace o činnosti rady města 5. Odbor finanční 5.1. Schválení návrhu rozpočtových opatření. 5.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace „Klubu seniorů v Rožnově pod Radhoštěm“. 5.3. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení. -Ing. Miroslav Martinák 6. Odbor správy majetku – majetkoprávní oddělení 6.1. Schválení smlouvy na směnu pozemků ve vlastnictví paní M. Traburové a Města Rožnov pod Radhoštěm, vše v k.ú. Rožnov p.R. 6.2. Schválení kupních a budoucích kupních smluv pro nabytí pozemků v k.ú. Rožnov p.R. pro stavbu cyklostezky. 6.3. Schválení nabytí pozemků ( 848 m2 za Rosavou ) z vlastnictví České republiky, Ústav územního rozvoje, o.s.s. Brno do vlastnictví města Rožnova p.R. formou souhlasného prohlášení 6.4. Vyhodnocení záměru na prodej nemovitostí v areálu fotbalového stadionu Harcovna. -p. Milan Janák 7. Odbor výstavby a územního plánování 7.1. Doplnění změny č.7 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. 7.2. Záměr pořízení změny územního plánu zóny Na Zahradách (Kitzbergerovi). -Ing. Lenka Vojkůvková 8. Ostatní podání 8.1. Schválení dodatku č. 1 ke grantové smlouvě uzavřené s Klubem seniorů Rožnov pod Radhoštěm. - Mgr. Vančurová 8.2. Stanovisko města k zápisu základní školy při Střední škole cestovního ruchu do rejstříku škol a školských zařízení. 8.3. Žádost ZŠ Sedmikráska o provozní dotaci na rok 2008 . 8.4. Žádost o zpětný souhlas s poskytnutím nefinační podpory. - Ing. Dušan Vrážel 8.5. Projednání a schválení smluv o spolupráci obcí mikroregionu při přípravě a realizaci projektů financovaných ze zdrojů Evropské unie. 8.6. Schválení nabídky spolupráce a žádost o začlenění Rožnova p.R. do Místní akční skupiny Rožnovsko. - Ing. Jan Kučera 9. Diskuze, informace, různé JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 29. srpna 2008 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    

Vytvořeno 15.3.2014 13:25:51 - aktualizováno 15.3.2014 13:40:03 | přečteno 19x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load