Fyzická analýza komunálního odpadu

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXII. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v pondělí 28. prosince 2009 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. ODBOR FINANČNÍ 4.1. Schválení rozpočtových opatření dle zaslaných rozhodnutí MPSV ČR a Zlínského kraje. – ing. Miroslav Martinák 5. OSTATNÍ PODÁNÍ 5.1. Projednání a schválení odměn členům výborů za rok 2009. - p. Markéta Blinková, místostarostka 5.2. Schválení změny účelu grantové smlouvy uzavřené s občanským sdružením CHESSMONT. - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství a CR 6. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ 6.1. Informace ohledně soudního sporu s IPR - Mgr. Olga Vrublová, JUDr. Jaroslav Kubín 6.2. Informace o vzájemné dohodě mezi firmou Energoaqua a.s. a Městem Rožnov pod Radhoštěm. - p. Alois Vychodil 6.3. Informace o cenách vodného a stočného pro rok 2010. - JUDr. Jaroslav Kubín JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 17. prosince 2009 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 15:12:22 - aktualizováno 15.3.2014 15:13:48 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load