Soutěž jednotný vizuální styl města - přihlášky

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XV. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 17. února 2009 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Slib nového člena zastupitelstva 5.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 5.2. Informace o činnosti rady města 6. ODBOR FINANČNÍ – ing. Miroslav Martinák 6.1. Schválení odměn neuvolněným členům Zastupitelstva Města Rožnov pod Radhoštěm. 7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 7.1. Schválení převodu a kupní smlouvy na nabytí pozemků pro rekonstrukci silnice I/35 z vlastnictví OMV ČR, s.r.o. do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. 7.2. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej městských nemovitostí, bytového domu čp. 2464 vč. součástí a příslušenství a přilehlými pozemky v k.ú. Rožnov p.R. do vlastnictví soukromých osob. 7.3. Schválení převodu a kupní smlouvy na prodej městských nemovitostí v golfovém areálu v k.ú. Dolní Bečva do vlastnictví Valašského golfového klubu Rožnov p.R. 8. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP– Ing. Lenka Vojkůvková 8.1. Vydání opatření obecné povahy č.01/2009 – změna č.6 územního plánu města Rožnova pod Radhoštěm. 9. OSTATNÍ PODÁNÍ 9.1. Změna jednacího řádu. - Ing. Božena Kořenková 9.2. Schválení podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace pro Typový projekt – Czech POINT- kontaktní místo (Upgrade) - Ing. Jiří Sapík 9.3. Zpráva o činnosti Městské policie a policie ČR za rok 2008. - Daniel Vašut, nadp. Andrej Sikora 10. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 10.1. Informace o stížnosti pana Kohouta. - p. Alois Vychodil, Ing. Jaroslav Polášek 10.2. Informace o spolupráci s partnerskými městy Rožnova p.R. v roce 2009. - Mgr. Tomáš Gross 10.3. Informace o s připravované novele horního zákona (možnosti otevření dolu Trojanovice) - JUDr. Jaroslav Kubín, Ing. František Šulgan 10.4. Informace o setkání dne 9.2.2009 ohledně soudního sporu s firmou IMMOBILIEN PIRKER REALITY. - Mgr. Olga Vrublová 10.5. Doporučení pořadatelům veřejných hudebních produkcí pořádaných během letního období na venkovních prostranstvích města Rožnov p.R. - p. Lenka Vičarová JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 9. února 2009 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 13:56:12 - aktualizováno 15.3.2014 15:14:39 | přečteno 20x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load