Zasedání Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm 14. září 2021

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXIV. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 13. dubna 2010 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Zpráva o činnosti Městské policie a policie ČR za rok 2009. - Daniel Vašut, npor. Ing. Andrzej Sikora _ 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Schválení smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku Zlínskému kraji, za účelem zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje. 5.2. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace "Klubu seniorů v Rožnově p. R." 5.3. Schválení půjček z „Fondu rozvoje bydlení Města Rožnov pod Radhoštěm“ - Ing. Jan Horáček 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU majetkoprávní oddělení – p. Milan Janák 6.1. Projednání a schválení prodeje městského pozemku p.č. 348/2 v k.ú. Hážovice ve prospěch Václava a Šárky Folvarčných. 6.2. Projednání a schválení smluv na převod pozemků dotčených stavbou „Chodníku Tylovice-Hážovice – úsek č. 7“ do majetku Města Rožnov pod Radhoštěm. 6.3. Schválení prodeje a kupní smlouvy na prodej částí městských pozemků v k.ú. Rožnov p.R. Farní charitě Rožnov p.R. 6.4. Schválení bezúplatného převodu pozemku p.č. 1291/7 v k.ú. Rožnov p.R. pro výstavbu dětského hřiště „Láz“ z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Rožnov pod Radhoštěm. 7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 7.1. Projednání žádosti o změnu územního plánu zóny Palackého. 7.2. Projednání žádosti o změnu územního plánu zóny Jihozápadního obchvatu - Ing. Lenka Vojkůvková 8. ODBOR PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ 8.1. Schválení realizace a financování projektu „Dětská hřiště – Rožnov pod Radhoštěm“. - Ing. Josef Rusek 9. OSTATNÍ PODÁNÍ 9.1. Delegování zástupce města k účasti na jednání valných hromad společnosti TV Beskyd s.r.o. Valašské Meziříčí v roce 2010. 9.2. Delegování zástupce města k účasti na jednání na řádné valné hromadě VaK Vsetín, a.s., konané 3.6.2010. - Ing. Božena Kořenková, odbor kanceláře starosty 9.3. Schválení dotací žadatelům z grantového systému města pro rok 2010. - Ing. Jana Matoušková, odbor školství 9.4. Projednání a schválení zajištění vlastních zdrojů na financování projektů z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce SR–ČR. 9.5. Poskytnutí dotace TJ Rožnov pod Radhoštěm na provoz a údržbu sportovišť v roce 2010. - Ing. Dušan Vrážel, odbor školství 10. DISKUSE, INFORMACE, RŮŽNÉ 10.1. Informace o přezkumném řízení změny č. 3 územního plánu zóny Na Zahradách. - Ing. Lenka Vojkůvková, odbor výstavby a ÚP 10.2. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města. 10.3. Informace o činnosti rady města. - Ing. Miroslav Martinák, tajemník JUDr. Jaroslav Kubín starosta města V Rožnově p.R., dne 2. dubna 2010 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 15:19:33 - aktualizováno 15.3.2014 15:36:44 | přečteno 6x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load