Piknik v městském parku

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na I. ustavující zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 30. listopadu 2010 ve 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 1.1. Předání řízení ustavujícího zasedání nejstaršímu zastupiteli 2. Stanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zvolených členů zastupitelstva města 4. Schválení programu ustavujícího zasedání 5. Volba mandátové komise pro ověření platnosti voleb 6. Schválení Jednacího řádu a Volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 7. Stanovení počtu členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm a uvolněných členů zastupitelstva města (starosty a místostarostů) 8. Volba volební komise pro volby uvolněných členů zastupitelstva města a členů rady města 9. Volba starosty města Rožnov pod Radhoštěm 9.1. Předání řízení zasedání novému starostovi města 10. Volba místostarostů 11. Volba členů rady města 12. Stanovení oddávajících 13. Závěr JUDr. Jaroslav Kubín starosta města < V Rožnově p.R., dne 22 listopadu 2010 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 15.3.2014 16:27:09 - aktualizováno 15.3.2014 16:29:43 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load