Chodníky v Tylovicích a na Dolních Pasekách

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na X. zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 17. dubna 2012 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3 členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4.1. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.2. Zpráva o činnosti rady města 4.3. Informace o soudním sporu s IPR - Mgr. Olga Vrublová, právní odbor 4.4. Zpráva o činnosti Městské policie a Policie ČR za rok 2011 - Daniel Vašut, Mgr. Karel Rychtecký 5. ODBOR FINANČNÍ 5.1. Projednání a schválení rozpočtových opatření. - Ing. Martin Hrnčárek 6. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení 6.1. Zrušení usnesení zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm č. 8/XIX. ze dne 6.9.2005 a schválení směny pozemků ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm. a Valašského muzea v přírodě v Rožnově p.R. 6.2. Schválení kupní smlouvy a nabytí pozemku p.č. 2778/25 v k.ú. Rožnov p.R. v rámci akce „Čistá řeka Bečva II – Dolní Paseky“ 6.3. Schválení kupní smlouvy a prodeje části pozemků p.č. 1012/2 a p.č. 3601/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Rožnov p.R. 6.4. Schválení kupní smlouvy a prodeje části pozemku p.č.st. 736 a části p.č. 1747/1 ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm a v k.ú. Rožnov p.R. 6.5. Schválení budoucí kupní smlouvy a budoucího prodeje částí pozemků p.č. 1012/2 a p.č. 3601/1 v k.ú. Rožnov p.R. a vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm se společností Kaufland Česká republika v.o.s., IČ 25110161, Praha 6.6. Schválení kupní smlouvy a prodeje části pozemku p.č. 1291/16 ve vlastnictví města Rožnov p.R. a v k.ú. Rožnov p.R. - p. Milan Janák 7. ODBOR VÝSTAVBY A ÚP 7.1. Projednání návrhů na změnu č.1 územního plánu Rožnov pod Radhoštěm - Ing. Lenka Vojkůvková 8. OSTATNÍ PODÁNÍ 8.1. Projednání poskytnutí dotace občanskému sdružení Klub seniorů Rožnov pod Radhoštěm a schválení smlouvy. - Mgr. Iveta Pavlicová, odbor školství a CR 8.2. Informace o spolupráci Rožnova pod Radhoštěm s partnerskými městy v 2012 - Mgr.Tomáš Gross, odbor školství a CR 8.3. Delegování zástupce města Rožnov pod Radhoštěm na valnou hromadu společnosti VaK Vsetín, a.s. - p. Alois Vychodil, místostarosta 9. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 2. dubna 2012 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).    
Vytvořeno 15.3.2014 16:56:33 - aktualizováno 17.3.2014 0:03:05 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load