Komentovaná prohlídka výstav

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na XXI zasedání zastupitelstva městakteré se uskuteční v úterý 8. dubna 2014 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M

1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, volba 3členné návrhové komise 3. Schválení programu jednání zastupitelstva města 4. Informace o kontrole plnění úkolů zastupitelstva města 4.1. Zpráva o činnosti rady města 5. Informace o probíhajícím soudním sporu s IPR. - Mgr. Olga Vrublová 5.1. Zpráva o činnosti Městské policie a policie ČR za rok 2013 - Marek Grossmann, Mgr. Karel Rychtecký 5.2. Prezentace Krizové řízení města Rožnov pod Radhoštěm - Jan Winkler 6. ODBOR FINANČNÍ

6.1. Rozpočtové opatření č. 2/14

6.2 Finanční příspěvek na náklady linky Dolní Paseky

6.3. Změna zásad peněžního Fondu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm.

6.4. Přesun finančních prostředků mezi peněžními fondy

6.5. Finanční příspěvek na veřejnou sbírku - Libušín - Ing. Martin Hrnčárek

6.6. Schválení poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti TV Beskyd, s.r.o. - Ing. Miroslav Martinák

7. ODBOR SPRÁVY MAJETKU Majetkoprávní oddělení7.1. Projednání a schválení dodatku č. 1 kupní smlouvy se společností  Energoaqua a.s. Rožnov pod Radhoštěm na prodej pozemků v lokalitě Harcovna - Ing. Miroslav Martinák

7.2. Projednání a schválení smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti v a na městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm pro stavební řízení

7.3. Projednání a schválení smluv o zřízení služebností inženýrských sítí na a v  městských pozemcích v k. ú. Rožnov pod Radhoštěm a k.ú. Tylovice

7.4. Projednání a schválení uzavření kupní smlouvy a převod pozemku p. č. st. 282/3 a p.č. 6077 vše v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch manželů S.

7.5. Schválení kupní smlouvy a prodeje nově odměřeného pozemku p.č. 2803/1 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm do vlastnictví MUDr. P.B., bytem Frýdek-Místek

7.6. Schválení kupní smlouvy a prodeje  spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, areál CAMPINGU Rožnov, spoluvlastníkovi

7.7. Schválení kupní smlouvy a prodeje celého pozemku p.č. 2204/12 v k.ú. Rožnov pod Radhoštěm  z vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm ve prospěch Ing. V.K., Praha

7.8. Schválení koupě pozemku p.č. 468  v  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od manželů  P. a schválení příslušné kupní smlouvy

7.9. Schválení koupě pozemku p.č. 830/10  v  k.ú. Rožnov pod Radhoštěm od Mgr. M.J. a  schválení příslušné kupní smlouvy - Milan Janák 8. ODBOR ŠKOLSTVÍ A CR 8.1. Granty životní prostředí – II. kolo 2014 - Mgr. Lucie Vančurová

8.2. Programová podpora 2014

8.3. Schválení smlouvy - Sdružení Mikroregion - Ing. Dušan Vrážel

9. ODBOR ROZVOJE 9.1. Projednání a schválení smlouvy o úhradě nákladů „Čistá řeka Bečva II“

9.2. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Veřejné osvětlení Na Láni“

9.3. Projednání a schválení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě „Rozšíření veřejného osvětlení Horní Paseky“

9.4. Projednání a schválení přípravy projektu „Okružní křižovatka ulice 5. května a 1. máje, Rožnov pod Radhoštěm“ - Ing. Ivo Marcin 10. OSTATNÍ PODÁNÍ 10.1. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm na volební období 2014 - 2018 - Bc. Markéta Blinková

10.2. Změna Tržního řádu - Mgr. Karel Gardaš, Mgr. Miroslav Kubín

11. DISKUSE, INFORMACE, RŮZNÉ Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 21.03.2014 Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle ustanovení § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).

Vytvořeno 31.3.2014 12:44:54 - aktualizováno 2.4.2014 7:45:23 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load