Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva města

Město Rožnov pod Radhoštěm P O Z V Á N K A na ustavující zasedání zastupitelstva města které se uskuteční v úterý 18. listopadu 2014  ve 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ v Rožnově pod Radhoštěm P R O G R A M 1. Zahájení 2. Stanovení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu 3. Složení slibu zvolenými členy zastupitelstva města 4. Schválení programu ustavujícího zasedání 5. Stanovení mandátové komise pro ověření platnosti voleb 6. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města 7. Stanovení počtu členů Rady města Rožnov pod Radhoštěm a uvolněných členů zastupitelstva města (starosty a místostarostů) 8. Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města 9. Schválení volebního řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města pro volby starosty, místostarostů a členů rady města (v případě tajného hlasování) 10. Volba volební komise pro volby uvolněných členů zastupitelstva města a členů rady města (v případě tajného hlasování) 11. Volba starosty města Rožnov pod Radhoštěm 12. Volba místostarostů města 13. Určení zastupování starosty města 14. Volba členů rady města 15. Stanovení oddávajících (pověření výkonem funkce oddávajícího) 16. Závěr Bc. Markéta Blinková starostka města V Rožnově p.R., dne 3. listopadu Tato pozvánka slouží členům zastupitelstva města k poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy (dle § 71, odst. 4, zákona č. 128/2000 Sb. o obcích).
Vytvořeno 3.11.2014 16:21:11 - aktualizováno 3.11.2014 16:27:29 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load