Formuláře ke stažení

Odbor kanceláře starosty

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruPravidla pro užívání symbolů města schválená Radou města_aktualizace č.1
s účinností od 1. 10. 2022
839.59 KB .pdf
ikona souboruŽádost o udělení souhlasu s užíváním znaku města Rožnov pod Radhoštěm
Příloha č. 2 k Pravidlům pro užívání symbolů města Rožnov pod Radhoštěm
15.96 KB .docx
ikona souboruŽádost o poskytnutí záštity
příloha č.4 k Pravidlům pro ocenění a záštity
52.57 KB .docx
ikona souboruNávrh na udělení Ceny starosty/starostky města Rožnov pod Radhoštěm
příloha č.3 k Pravidlům pro ocenění a záštity
57.25 KB .docx
ikona souboruNávrh na udělení Ceny města Rožnov pod Radhoštěm
příloha č.2 k Pravidlům pro ocenění a záštity
56.37 KB .docx
ikona souboruNávrh na udělení Čestného občanství města Rožnov pod Radhoštěm
příloha č.1 k Pravidlům pro ocenění a záštity
57.31 KB .docx
ikona souboruPravidla pro ocenění a záštity645.08 KB .pdf
ikona souboruOznámení o konání shromáždění formulář
oznámení o konání shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
40.5 KB .doc

Odbor přestupkový

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruNávrh na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti33.5 KB .doc

Odbor dopravy

Forenzní značení kol

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
1A Forenzní značení 2020551.61 KB .docx

Registr řidičů

Registr vozidel

Silniční správní úřad


Odbor finanční


Odbor obecní živnostenský úřad

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruŽádost o výpis z ŽR73.5 KB .doc
ikona souboruSouhlas s umístěním sídla
k doložení souhlasu s umístěním sídla je možno využít uvedený formulář
81 KB .doc

Odbor sociální

Oddělení sociálně právní ochrany dětí - formuláře

Oddělení sociálních služeb - formuláře

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o ZVLP - žádá důchodce
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění - žádá důchodce
36.5 KB .doc
Žádost o ZVLP - žádá zvl.příjemce
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění (žádá zvláštní příjemce)
35 KB .doc

Odbor správy majetku

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ikona souboruŽádost o přidělení odpadní nádoby 202336.82 KB .pdf
ikona souboruŽádost o nádobu na bioodpad 202330.06 KB .pdf
ikona souboruŽádost o zábor veřejného prostranství34.25 KB .pdf
ikona souboruPředávací protokol pro zábor51.14 KB .pdf
ikona souboruŽádost o uzavření smlouvy o právu provést stavbu nad pozemkem města26.69 KB .pdf
ikona souboruŽádost o zábor veřejného prostranství a o souhlas se zvláštním užíváním komunikace38.89 KB .pdf
ikona souboruŽádost o souhlas se vstupem na městský pozemek za účelem uložení IS a o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS32.04 KB .pdf
ikona souboruŽádost o vyjádření ke stavbě29.46 KB .pdf
ikona souboruŽádost o souhlas se vstupem na městský pozemek za účelem umístění sjezdu a o uzavření sml. o budoucí sml. o zřízení služebnosti sjezdu36.08 KB .pdf
ikona souboruŽádost o prodloužení nájemní smlouvy19.37 KB .docx
ikona souboruPravidla pro pronájem bytů ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm333.59 KB .pdf
ikona souboruAktualizace žádosti o nájem bytu18.59 KB .docx
ikona souboruŽádost o nájem bytu22.97 KB .docx
ikona souboruŽádost o nájem bytu19.04 KB .docx
ikona souboruZapojení do systému města pro rok 201481 KB .doc
ikona souboruNabídka k prodeji pozemku městu509 KB .doc
ikona souboruŽádost o prodej nebo nájem nebytového prostoru z majetku města509.5 KB .doc
ikona souboruŽádost o prodej nebo nájem pozemku z majetku města510 KB .doc
ikona souboruŽádost o směnu pozemku v majetku města510 KB .doc
ikona souboruŽádost o uzavření věcného břemene na pozemek v majetku města508 KB .doc
ikona souboruPostup při žádosti o odškodnění v důsledku úrazu na městské komunikaci / chodníku55 KB .doc
ikona souboruŽádost o osvobození od placení místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství70 KB .doc

Odbor strategického rozvoje a projektů

Oddělení územního plánování - formuláře


Odbor životního prostředí a výstavby

Památková péče - formuláře

Oddělení výstavby - formuláře

Vodoprávní úřad - formuláře

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
ŽÁDOST O VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ35.45 KB .docx
ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU647.76 KB .pdf
ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA270.45 KB .pdf
ŽÁDOST O VÝJIMKU Z DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY VOD238.24 KB .pdf
ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU373.13 KB .pdf
NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU403.53 KB .pdf
NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU384.77 KB .pdf
OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL 1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL311.38 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝ CH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ309.32 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ304.05 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU289.65 KB .pdf
OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV279.07 KB .pdf
ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL424.52 KB .pdf
ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ297.35 KB .pdf
ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STA NOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ316.44 KB .pdf
ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU269.84 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY 1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU395.77 KB .pdf
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ)384.81 KB .pdf
ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM386.67 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU311.32 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝ CH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU298.23 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU307.87 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍC H 1) NEBO O JEHO ZMĚNU331.53 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU304.55 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VO D PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU339.32 KB .pdf
ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO JEHO ZMĚNU447.16 KB .pdf

Rybářské lístky – formuláře

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Jak získat rybářský lístek354.05 KB .pdf
Žádost o vydání rybářského lístku CZ110.22 KB .pdf
Žádost o vydání rybářského lístku_DE-EN100.28 KB .pdf

Ochrana ZPF, veterinární péče, myslivost - formuláře

Odpadové hospodářství - formuláře

Lesní hospodářství - formuláře

EIA, ochrana přírody, koordinovaná stanoviska - formuláře

Název / popis souboruVelikost / typ souboru
Žádost o koordinované stanovisko52.5 KB .doc
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les30 KB .doc
Vytvořeno 19.2.2023 12:41:20 | přečteno 306x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load