Podatelny, spisová služba, pokladny, informace

Základní činnosti

Podatelny, pokladny

 • zajišťování chodu podatelny a spisovny městského úřadu
 • zajišťování styku městského úřadu s poštovním úřadem
 • plnění a zajišťování úkolů spojených s příjmem, oběhem, odesláním, ukládáním
 • a vyřizováním písemností v souladu s příslušnými právními předpisy a a řádem spisové služby a skartačním řádem
 • plnění úkolů na úseku archivace a skartace u MěÚ
 • vedení skladu, výdej kancelářských potřeb
 • vykonávání funkce pokladníka - příjem místních a správních poplatků do pokladny MěÚ
 • evidence parkovacích automatů a zajištění tržeb z těchto automatů

Informace

 • poskytování informací občanům o činnosti jednotlivých odborů a oddělení MěÚ, včetně e-mailových a telefonických spojení
 • poskytování kontaktů na vybrané orgány a instituce ve městě a v kraji
 • hotovostní výběr správních a místních poplatků
 • evidence a vyvěšování dokumentů MěÚ i jiných státních institucí na úřední desce MěÚ a internetu

Poštovní doručování

 • doručování listovních zásilek adresátům do všech lokalik na území města Rožnova p.R.

Vytvořeno 7.2.2023 15:16:52 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load