Dopravní úřad - Taxislužba, digitální tachografy, bodový systém

Základní činnosti

 • zajišťování ucelených odborných agend – taxislužba, bodový systém, digitální tachograf
 • posuzování splnění podmínek k provozování silniční motorové dopravy a taxislužby včetně udělení oprávnění řidiče taxislužby a vystavování průkazů způsobilosti
 • odebírání průkazů způsobilosti řidiče taxislužby
 • provádění státního odborného dozoru nad dodržováním zákonných ustanovení souvisejících s provozováním taxislužbya příležitostní osobní sliniční dopravy
 • podávání návrhu na zrušení živnostenských oprávnění provozovatelům taxislužby
 • příprava rozhodnutí o sankcích za neplnění povinností stanovených zákonem nebo o jejich prominutí včetně návrhu a ukládání opatření, například o pozastavení nebo ukončení činnosti fyzických nebo právnických osob
 • předkládá návrhy obecně závazných předpisů do vyhlášky obce, týkajících se podmínek k provozování taxislužby, a návrhy na vymezení veřejných prostranství pro stanoviště taxislužby
 • vedení evidence pokut
 • vedení počtů bodů dosažených řidičem v bodovém hodnocení a záznamy o odečtu bodů
 • vedení správního řízení v případě dosažení 12 bodů
 • vedení údajů o pozbytí řidičského oprávnění a údajů o upuštění a vrácení řidičského oprávnění
 • vyřizování správních případů ve věci vydání nové paměťové karty řidiče na vlastní žádost, obnova paměťové karty řidiče za ztracenou, poškozenou, neplatnou, při změně údajů
 • vyřizování správních případů ve věci vydání nové paměťové karty podniku, paměťové karty podniku za ztracenou, poškozenou, neplatnou, při změně údajů
 • vyřizování správních případů ve věci vydání nové servisní paměťové karty, vydání servisní paměťové karty za ztracenou, poškozenou, neplatnou, při změně údajů
 • vedení evidence paměťové karty – řidiče, podniku, servisní
 • dílčí poradenská činnost právnickým a fyzickým osobám u jednotlivých správních aktů

Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 5x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load