Odbor dopravy - právní normy a předpisy

 • č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích
 • č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • č. 320/2001 Sb.o finanční kontrole
 • č. 361/2000 Sb.o provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • č. 247/2000 Sb.o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
 • č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • č. 128/2000 Sb.o obcích
 • č. 168/1999 Sb.o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím
 • č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • č. 111/1994 Sb.o silniční dopravě
 • č. 85/1990 Sb., o právu petičním
 • č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Vytvořeno 18.3.2014 23:21:03 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load