Registr řidičských průkazů

Základní činnosti
  • zajišťování odborné agendy registru řidičů ve vymezeném úseku
  • vyřizování správních případů ve věci udělení, podmínění, omezení, pozastavení, odnětí a vrácení řidičského oprávnění dle zákona č. 361/2000 Sb.
  • vyřizování žádosti řidičského průkazu po provedení závěrečných zkoušek v autoškole, za ztrátu, odcizení, na vlastní žádost
  • vystavení mezinárodního řidičského průkazu na vlastní žádost, za ztrátu, odcizení, po skončení platnosti
  • vyřizuje žádosti občanů, Policie ČR a jiných pověřených obcí o výpis z karty řidiče
  • vystavení osvědčení odborné způsobilosti řidiče
  • vedení evidence pokut řidičů
  • zasílání evidenční karty řidiče do jiných pověřených obcí
  • vedení spisové agendy řidičů

Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 8x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load