Registr vozidel, stanice měření emisí

Základní činnosti
a) Registr vozidel
 • zajišťování odborné agendy registru vozidel ve vymezeném úseku
 • přihlašování vozidel
 • provádění změn v registru vozidel
 • vyřizování správních případů dle zák. č. 56/2001, § 12 odst. 1 - vyřazení silničního vozidla z provozu
 • vyřizuje žádosti občanů, soudů, exekutorů, Policie ČR,finančních úřadů, úřadu práce a jiných obcí o ověření údajů v registru vozidel
 • vedení spisové agendy registru vozidel
 • zasílání spisů vozidel do jiných pověřených obcí
 • vyřizování žádostí autobazarů a leasingových společností poštou
 • dílčí poradenské činnosti právnickým a fyzickým osobám u jednoduchých správních aktů a občanskoprávních záležitostí

b) Stanice měření emisí (SME)
 • vyřizování správních případů ve věci zřizování, zrušení stanic měření emisí
 • provádění výkonu státního dozoru ve věci zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisu a jeho prováděcí vyhlášky č.234/2001 Sb.
 • archivace spisové agendy SME

Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 7x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load