Zkušební komisaři

Základní činnosti
  • posuzování a ověřování způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel
  • provádění zkoušek a státního dozoru k získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
  • vyřizování správních případů ve věci odnětí, omezení a podmínění řidičského oprávnění, včetně vrácení řidičského oprávnění
  • vyřizování správních případů ve věci evidence autoškol
Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 5x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load