Výpis ze živnostenského rejstříku s předmětem podnikání Silniční motorová doprava

mpo logo
Informace pro podnikatele, kteří obdrží výpis ze živnostenského rejstříku s transformovaným předmětem podnikání v oblasti silniční motorové dopravy.


V souvislosti se zákonem č. 217/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, obdrží v těchto dnech výpis ze živnostenského rejstříku podnikatelé, kteří

  • měli živnostenské oprávnění na silniční motorovou dopravu a nepodali ve stanovené lhůtě (do 1. února 2023) žádost o změnu rozsahu předmětu podnikání
  • mají zřízenou a aktivní datovou schránku.

Tento výpis bude odeslán automatem do datové schránky podnikatele. Obsahem tohoto výpisu bude pouze transformovaná živnost (ostatní aktivní živnosti podnikatele, za předpokladu, že podnikatel má i jinou živnost, nebudou ve výpisu uvedeny).

Současně se zasláním výpisu došlo (u daných podnikatelů) k automatizovanému zápisu změny rozsahu předmětu podnikání na „Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí a nákladní mezinárodní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 2,5 tuny určenými k přepravě zvířat nebo věcí“.

Veškeré informace o novele výše uvedeného zákona jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva dopravy.

Zdroj: https://www.mpo.cz/cz/podnikani/zivnostenske-podnikani/aktualni-informace/vypis-ze-zivnostenskeho-rejstriku-s-predmetem-podnikani-silnicni-motorova-doprava--272650/


Vytvořeno 10.3.2023 15:14:41 | přečteno 9x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load