Zřízení datových schránek od 01.01.2023

45 co je to datova schranka th

Od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob (ROS).

Od ledna 2023 budou, dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, postupně zřizovány datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob (ROS).

Největší část z nových držitelů schránek tvoří podnikající fyzické osoby (tzv. živnostníci či OSVČ). Dále bude datová schránka zřízena všem právnickým osobám, které jsou zapsané v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku a dosud datovou schránku nemají. Jedná se například o společenství vlastníků bytových jednotek, spolky, nadace apod.

Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje dopisem. Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

Další skupinou, které budou automaticky zřizovány datové schránky, jsou fyzické osoby používající přihlášení Identitou občana. Při prvním použití Identity občana se počínaje rokem 2023 fyzické osobě zřídí datová schránka (*). Fyzickým osobám nebudou rozesílány přístupové údaje, protože již prokazatelně disponují kvalifikovaným prostředkem pro elektronickou identifikaci. Jejich schránky budou zpřístupněny prvním přihlášením do schránky nebo uplynutím lhůty 15 dnů po zřízení.

Ve veřejném seznamu datových schránek si nyní můžete ověřit, jestli vám na základě změny legislativy bude v prvním čtvrtletí 2023 zřízena nová datová schránka podnikající fyzické osoby nebo právnické osoby.

Na adrese www.mojedatovaschranka.cz/sds stačí zadat IČO a dozvíte se, jestli danému subjektu bude po začátku roku 2023 automaticky zřízena datová schránka.


Zdroj: https://info.mojedatovaschranka.cz/info/cs/2005.html

Vytvořeno 27.2.2023 11:40:09 | přečteno 13x | jitka.porubova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load