Policisté a celníci nově mohou vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazených pokut za dopravní přestupky.

Od 1. ledna 2022 je účinný zákon č. 418/2021 Sb., kterým se novelizuje zákon o Policii České republiky, zákon o Celní správě České republiky, zákon o obecní policii a zákony související. Policisté a celníci získali nové oprávnění vyžadovat při kontrole vozidla zaplacení dosud neuhrazených pravomocných pokut za dopravní přestupky.

Pokud policisté či celníci při kontrole vozidla zjistí, že řidič nebo provozovatel vozidla nezaplatil splatnou pravomocně uloženou pokutu dle zákonů o silničním provozu, zákona o silniční dopravě nebo zákona o pozemních komunikacích, mohou nově požadovat na místě kontroly její uhrazení. V případě, že by pokuta nebyla na místě uhrazena, mohou zadržet tabulky registrační značky vozidla nebo zabránit odjezdu vozidla tzv. „botičkou“.


Na základě pozměňovacího návrhu poslanců získali obdobné oprávnění i strážníci obecní policie. Toto oprávnění je však omezeno na splatné neuhrazené pokuty za dopravní přestupky, které byly spáchány na území obce, jenž zřídila obecní policii (nebo je smluvní stranou veřejnoprávní smlouvy podle § 3a zákona o obecní policii), pokud byla pokuta uložena orgánem obce a nedoplatek nebyl předán k vymožení celnímu úřadu v režimu dělené správy.


Zdroj a více informací zde: Bezpečnost silničního provozu - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)

Vytvořeno 14.2.2022 9:43:36 - aktualizováno 2.3.2022 16:33:10 | přečteno 110x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load