Odbor přestupkový - činnost

Agenda občansko-správních přestupků

a) Úkoly v samostatné působnosti

 • zpracovává hodnocení a posudky na občany pro soudy a orgány činné v trestním řízení
 • projednává přestupky a ukládá pokuty ve věcech samostatné působnosti § 66d zákona č.  128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • vyjadřuje se k žádostem o vydání zbrojního průkazu
 • zpracovává posudky na osoby žádající o vydání zbrojního průkazu
 • vyjadřuje se k žádostem o udělení státního občanství
 • pořizuje výpisy z přestupkového rejstříku na vyžádání oprávněných orgánů
 • vede evidenci přestupků včetně jejich zápisu do evidence přestupků

b) Úkoly v přenesené působnosti

 • projednává a rozhoduje o přestupcích dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů pro správní obvod města Rožnova pod Radhoštěm, s výjimkou řízení o přestupcích projednávaných jinými odbornými útvary dle jejich kompetence
 • dle veřejnoprávních smluv projednává a rozhoduje o přestupcích pro obce Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Vigantice, Valašská Bystřice, Vidče, Zubří
 • projednává a rozhoduje o přestupcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává a rozhoduje o přestupcích podle § 24 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává a rozhoduje o přestupcích podle zákona č. 119/2002, o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává a rozhoduje o přestupcích podle § 39 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Agenda dopravních přestupků

a) Úkoly v přenesené působnosti

 • projednává a rozhoduje o přestupcích podle zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává a rozhoduje o přestupcích na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává a rozhoduje o přestupcích podle zákona č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • projednává a rozhoduje o přestupcích týkajících se objektivní odpovědnosti provozovatele vozidla
 • rozhoduje o vyřazení vozidla z provozu z důvodu zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v souladu s § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • eviduje a využívá kauce v rámci přestupkového řízení
 • poskytuje nezbytné informace pojišťovnám a jiným institucím v souvislosti s projednávanými přestupky
 • poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení a ostatním orgánům veřejné správy
 • vyřizuje návrhy na upuštění od výkonu zbytku zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel
Právní normy a předpisy
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 119/2002, o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 361/2000 sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č.168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, ve znění pozdějších předpisů
Vytvořeno 29.5.2019 10:09:11 - aktualizováno 5.12.2022 10:14:19 | přečteno 38x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load