Agenda kultury a cestovního ruchu

 • zpracovává a aktualizuje kulturní strategii města a strategii cestovního ruchu
 • koordinuje spolupráci s příspěvkovými organizacemi města - TKA - kulturní agentura a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm a ostatními aktéry kulturní scény v Rožnově pod Radhoštěm a v regionu Valašsko
 • koordinuje spolupráci s Valašským muzeem v přírodě a dalšími subjekty v oblasti cestovního ruchu v Rožnově pod Radhoštěm i v regionu Valašsko
 • zpracovává podklady pro webové stránky města zaměřené na cestovní ruch a kulturu
 • připravuje, zpracovává a v on-line verzi aktualizuje roční kalendář akcí v Rožnově pod Radhoštěm (v tištěné i on-line podobě)
 • navrhuje a zajišťuje propagační materiály pro oblast cestovního ruchu a kultury
 • zajišťuje prezentaci města v oblasti cestovního ruchu na veletrzích a výstavách doma i v zahraničí
 • zajišťuje agendu příspěvkových organizací města: TKA - kulturní agentura a Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm
 • zajišťuje agendu turistického informačního centra v rozsahu kategorie B Asociací turistických informačních center ČR, v rámci které:
 • poskytuje informační servis pro tuzemské i zahraniční návštěvníky a občany města, zejména informace o turistických a jiných službách, památkách, historii, či jiných zajímavostech ve městě i v regionu Valašsko a o kulturním, společenském a sportovním dění ve městě
 • zabezpečuje prodej propagačních materiálů, prodej pohlednic, map, poštovních známek, suvenýrů, brožur a informačních materiálů ve vazbě na cestovní ruch
 • připravuje podklady pro aktualizaci informací TIC na internetových stránkách města, zajišťuje facebook a instagram TIC a editaci turistického portálu Východní Morava.
 • provozuje půjčování kol a úschovu zavazadel.
 • připravuje podklady pro finanční odbor v rámci vyúčtování VHČ TICu a podklady pro stanovení cen zboží a vstupenek prodávaných v TIC.
Vytvořeno 11.3.2019 16:53:04 - aktualizováno 4.2.2022 8:34:31 | přečteno 5x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load