Město zjišťovalo názor rodičů na kvalitu a rozvoj školství v Rožnově

def obr

Názor rodičů na kvalitu a rozvoj školství v našem městě je velmi důležitý, proto v uplynulých měsících město zrealizovalo anonymní dotazníkové šetření na školách zřizovaných městem a doplňující dotazníkové šetření pro rodiče dětí, kteří nenavštěvují školu zřízenou městem.

Výsledky dotazníkových šetření poslouží městu i školám jako jeden z podkladů pro další zlepšování vzdělávání ve městě. Děkujeme všem zúčastněným respondentům a přinášíme souhrnné výsledky.


Vytvořeno 9.3.2023 11:18:18 | přečteno 23x | petra.graclikova

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load