Pohřebnictví, dětská hřiště

Základní činnosti

 • zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence hřbitovů na území města ( hřbitov a Tylovice, 5. května a Evangelický hřbitov)
 • provádí kontroly prací a stavu veřejných pohřebišť ve vlastnictví města Rožnov pod Radhoštěm
 • zajišťuje údržbu a opravy na veřejných pohřebištích
 • kontroluje a organizuje provoz veřejných pohřebišť a dodržování řádu pohřebiště
 • připravuje smlouvy na zajišťování pohřebních služeb na území města
 • vypracovává řády veřejných pohřebišť


Na úseku správy dětských hřišť

 • zajišťuje majetkovou správu a vedení evidence dětských hřišť na území města
 • připravuje koncepci budování a rušení dětských hřišť
 • zpracovává plán údržby dětských hřišť
 • provádí kontroly prací a stavu dětských hřišť a zajišťuje pravidelné revize
 • zajišťuje údržbu a opravy
 • kontroluje a organizuje provoz a dodržování řádu hřišť a smluvních podmínek dodržovaných správcem

Na úseku administrativy a archivace

 • zajišťuje administrativní práce na odboru správy majetku ( rozesílání pošty, hromadná korespondence, písařské práce a pod.)
 • připravuje spisy pro archivaci a skartaci
 • vede archiv na odboru správy majetku

Na úseku pojištění majetku a odpovědnosti města

 • připravuje podklady pro pojištění majetku města a spolupracuje se subjekty, které pro město toto pojištění zajišťují
 • zpracovává mapu rizik pro pojištění majetku a dalších rizik města
 • připravuje podklady pro výběrová řízení na pojištění majetku
 • řeší pojistné události týkající se majetku a odpovědnosti města
Právní normy a předpisy
 • Zákon č.256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Informace a ceníky k hřbitovům, provozní a návštěvní řády sportovišť a dětských hřišť


Vytvořeno 21.2.2023 11:46:14 | přečteno 13x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load