Oddělení komunálních služeb

 • plánování, zajištění realizace a kontrola činností při údržbě a opravách místních komunikací, parkovišť, dopravního značení, parkovacích automatů, cyklostezky, drobných vodních toků, dešťové kanalizace, autobusových zastávek, městského mobiliáře, správě veřejného osvětlení, světelné signalizace a parkovacích automatů, při očistě a zimní údržbě místních komunikací a veřejného prostranství, při správě veřejné zeleně
 • plánování a kontrola činnosti v rámci veřejně prospěšných prací a veřejné služby

 • v případě výpadku veřejného osvětlení prosíme kontaktujte p. Halamíčka na telefonu 797 600 436

Právní normy a předpisy
Správa a údržba komunikací města

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů


Očista města, zimní údržba komunikací

 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších přepisů


Vytvořeno 6.9.2018 14:34:08 - aktualizováno 1.6.2020 16:34:20 | přečteno 18x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load