A zase ty energie...

I s novým rokem je téma úspor energií stále aktuální. Od 9. 1. 2023 se k energetickým úsporám otevírají nové dotační možnosti pro nízkopříjmové domácnosti. Od tohoto data bude možné podávat žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Pro občany města také připravujeme sérii besed k tématu energií.

I s novým rokem je téma úspor energií stále aktuální. Od 9. 1. se k energetickým úsporám otevírají nové dotační možnosti pro nízkopříjmové domácnosti. Od tohoto data bude možné podávat žádosti do programu Nová zelená úsporám Light. Program je určen pro příjemce starobního důchoduinvalidního důchodu 3. stupně,kteří žijí sami, a také pro domácnosti, které v období od 12. září 2022pobírajípříspěvekna bydlení. Základní informace o tomto programu mohou občané najít na stránkách https://novazelenausporam.cz/nzu-light/ nebo se také informovat v naší Energoporadně. Pracovníci Místní akční skupiny Rožnovsko vám pak můžou pomoci s procesem podání žádosti a také vám vypracují odborný posudek opatření, která jste se rozhodli realizovat.

Nový program je určen pro rychlá efektivní opatření realizovaná v oblasti energetických úspor. Na jeden dům je možné získat až 150 000 Kč -  zateplení fasády 6 000 Kč/ jeden běžný metr, kompletní zateplení střechy 120 000 Kč, kompletní zateplení stropu pod půdou 50 000 Kč, zateplení na zemině nebo nad nevytápěným suterénem 60 000 Kč, výměna oken 12 000 Kč/ks, výměna vchodových dveří 18 000 Kč/ks.

Město dále pro občany připravuje sérii besed k tématu energií. Jednotlivé besedy se budou konat od února do dubna v Rožnově p. R a témata budou následující: 1. Nová zelená úsporám Light, 2. Ceny energií, jejich vyúčtování a smlouvy k dodávkám energií, 3. Energetické úspory v bytových domech, 4. Energetické úspory v rodinných domech. Na každé z besed bude přítomen odborník na danou problematiku. Podrobné informace k besedám a konkrétní termíny budou zveřejňovány průběžně.

Společnost Energoaqua a.s., jakožto dodavatel tepla ze soustavy centrálního zásobování tepelnou energií na území města Rožnov pod Radhoštěm, má na svých internetových stránkách http://www.energoaqua.cz/aktuality.html zveřejněny informace týkající se cen tepla, možnosti úspor a další důležité informace k dodávkám tepla. Společnost tak reaguje na podnět k lepší informovanosti veřejnosti ohledně dodávky tepelné energie z tohoto zdroje a snaží se tak poskytnout pomoc odběratelům.


Tato akce je realizována v rámci projektu „Zlepšení kvality ovzduší v Rožnově pod Radhoštěm", reg. číslo 1210200001, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.Vytvořeno 9.1.2023 12:52:14 - aktualizováno 9.1.2023 13:14:47 | přečteno 10x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load