Oddělení výstavby - stavební úřad

Základní činnosti oddělení výstavby

 • Je obecným stavebním úřadem dle zákona  183/2006 Sb.
 • Je speciálním silničním stavebním úřadem dle zákona  13/1997 Sb.
 • Je vyvlastňovacím úřadem dle zákona 184/2006 Sb.
 • Vykonává a organizuje státní památkovou péči dle zákona  20/1987 Sb.
 • Vede evidenci válečných hrobů a informuje o stavu těchto hrobů KÚ dle zákona č. 122/2004 Sb.
 • Přiděluje čísla popisná na území města Rožnov p.R.


Územní působnost:
Rožnov pod Radhoštěm, Zubří, Dolní Bečva, Prostřední Bečva, Horní Bečva, Vidče, Vigantice, Valašská Bystřice, Hutisko-Solanec.

Průvodce na realizaci stavby rodinného domu

ikona souboruOd pozemku po bydlení

ikona souboruNejčastější chyby v žádostech aneb na co si dát pozor, aby se povolení stavby zbytečně neprotáhlo


Právní normy a předpisy

 • z.č. 183/2006 Sb. – o územním plánování a stavebním řádu
 • z.č. 184/2006 Sb. – o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě
 • vyhl. 499/2006 Sb. – o dokumentaci staveb
 • vyhl. 501/2006 Sb. – o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhl. 503/2006 Sb. – o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • vyhl. 369/2001 Sb. – o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami
 • s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění
 • vyhl. 590/2002 Sb. – o technických požadavcích pro vodní díla
 • z.č. 500/2004 Sb. – správní řád
 • z.č. 13/1997 Sb. – ve znění platných předpisů – o pozemních komunikacích
 • vyhl. 104/1997 Sb. – kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 • z.č. 634/2004 Sb. – v platném znění – o správních poplatcích
 • z.č. 20/1987 Sb. – o státní památkové péči, v platném znění
 • vyhl. č. 66/1988 Sb. – kterou se provádí zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
 • z.č. 406/2000 Sb. – o hospodaření s energií, v platném znění
 • z.č. 250/2016 Sb. – o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Vytvořeno 9.4.2014 6:50:13 - aktualizováno 5.2.2020 11:32:12 | přečteno 1290x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load