Památková péče

Památkový fond

Seznam národních kulturních památek

 • Valašské muzeum v přírodě r.č. ÚSKP 231
 • Pustevny r.č. ÚSKP 230

Seznam nemovitých kulturních památek

Dolní Bečva

 • Kostel sv. Antonína Paduánského r.č. ÚSKP 10275/8-3829
 • Kaple sv. Cyrila a Metoděje r.č. ÚSKP 41694/8-238
 • Socha Radegasta r.č. ÚSKP 45372/8-239
 • Fara r.č. ÚSKP 10276/8-3829

Horní Bečva

 • Venkovská usedlost r.č. ÚSKP 101981

Hutisko-Solanec

 • Kostel sv. Josefa r.č. ÚSKP 12571/8-3826
 • Fojtství r.č. ÚSKP 34366/8-254

Rožnov pod Radhoštěm

 • Zřícenina hradu Rožnov r.č. ÚSKP 19402/8-304
 • Kostel českobratrský r.č. ÚSKP 10290/8-3796
 • Kostel Všech svatých r.č. ÚSKP 20921/8-305
 • Zvonice r.č. ÚSKP 31302/8-309
 • Krucifix r.č. ÚSKP 51938/8-4073
 • Sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána r.č. ÚSKP 40364/8-306
 • Pomník Františka Palackého r.č. ÚSKP 27629/8-308
 • Venkovská usedlost č.p. 1839 r.č. ÚSKP 32591/8-311
 • Venkovská usedlost č.p. 2078 r.č. ÚSKP 23158/8-310

Valašská Bystřice

 • Dva hroby portášů r.č. ÚSKP 14875/8-320

Vidče

 • Kostel sv. Cyrila a Metoděje r.č. ÚSKP 10239/8-3856
 • Zvonička r.č. ÚSKP 11213/8-3871

Zubří

 • Kostel sv. Kateřiny r.č. ÚSKP 23667/8-369
 • Pomník popravených partyzánů r.č. ÚSKP14322/8-2169

r.č. ÚSKP – rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek

Seznam památkově chráněných území

Ochranné pásmo

Od roku

Barokního kostela Všech svatých v Rožnově p. R.

1994 Text 1

Fojtství č.p. 465 v Hutisku-Solanci

1995 Text 2

Národní kulturní památky areál Pusteven k.ú. Prostřední Bečva

1998 Text 3

Národní kulturní památky Valašského muzea v přírodě v Rožnově p. R.

1998 Text 4


Formuláře ke stažení
Vytvořeno 2.7.2019 15:35:58 | přečteno 277x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load