Cestovní doklady a evidence obyvatel

Základní činnost

 • vyřizování žádostí občanů o vyhotovení cestovních dokladů
 • přestupkové řízení na úseku přestupků cestovních dokladů
 • evidence pobytu obyvatel (přihlašování, odhlašování, úmrtí, narození)
 • rušení trvalého pobytu ve správním řízení
 • poskytování informací z informačního systému evidence obyvatel
 • zprostředkování kontaktu

Přehled nejdůležitějších právních norem a předpisů

 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
 • Vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí z.č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně z.č. 283/1991 Sb. o Policii ČR ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů

Formuláře a tiskopisy

 • Žádost o vydání cestovního pasu typu "Blesk"
 • Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
 • Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému
 • Formuláře ke stažení - cestovní doklady (odkaz na web MVČR)
 • Formuláře ke stažení - evidence obyvatel (odkaz na web MVČR)

Vytvořeno 8.2.2023 13:41:25 | přečteno 805x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load