Matrika

Základní činnost

 •  zajišťování svatebních obřadů
 •  zajišťování akcí vítání občánků a blahopřání jubilantům
 •  ověřování podpisů a opisů listin - u imobilních občanů lze po předchozí domluvě zajistit agendu ověřování podpisů v místě pobytu
 •  vydávání výpisu CZECH POINT
 •  zápisy do knihy narození, manželství a úmrtí a výpisy z těchto knih
 •  záznamy o osvojení, o uznání otcovství, o změně jména a příjmení, o rozvodu manželství
 •  přijímání žádostí o vystavení osvědčení o státním občanství ČR
 •  identifikace fyzických a právnických osob


Přehled nejdůležitějších právních norem a předpisů

 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
 • Zákon č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů
 • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
 • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí z.č. 301/2000 Sb.

Formuláře, tiskopisy

 • Dotazník uzavření manželství
 • Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Žádost o vydání druhopisu matričního dokladu
 • Zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • Zápis o určení otcovství k narozenému dítěti souhlasným prohlášením rodičů
 • Žádost o povolení změny jména nebo příjmení
 • Žádost o výpis z rejstříku trestů
 • Žádost o vystavení osvědčení o státním občanství
 • Žádost o vydání osvědčení - pro církevní sňatek

Vytvořeno 8.2.2023 13:39:52 | přečteno 248x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load