Občanské průkazy

Základní činnost

  • vyřizování žádosti o vydání občanského průkazu - u imobilních občanů lze po předchozí domluvě zajistit vyřízení občanského průkazu v místě pobytu
  • přestupkové řízení na úseku občanských průkazů

Přehled nejdůležitějších vydaných právních předpisů

  • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech
  • Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
  • Zákon č. 500/2004 Sb. o správním řízení (správní řád)
  • Vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech

Formuláře a tiskopisy

  • Žádost o vydání občanského průkazu
  • Oznámení o ztrátě, odcizení, poškození, zničení občanského průkazu
  • Formuláře ke stažení (odkaz na web MVČR)Vytvořeno 8.2.2023 13:42:26 | přečteno 416x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load