18. Rejstříky a registry

Odkazy

•  Czech POINT 

- výpis z bodového hodnocení řidiče, výpis z insolvenčního rejstříku výpis z veřejných rejstříků, výpis z rejstříku trestů, ověřený výstup ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpis z živnostenského rejstříku

•  Centrální registr oznámení

- oznámení funkcionářů dle zákona o střetu zájmů

•  Nestátní neziskové organizace Zlínského kraje, které mají sídlo v Rožnově pod Radhoštěm

- organizace zapsané v Administrativním registru ekonomických subjektů (ARES)

•  Veřejný rejstřík a Sbírka listin

- spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností

•  Správa základních registrů

- registr osob, registr obyvatel, registr územní identifikace adres a nemovitostí, registr práv a povinností

•  Registr územní identifikace, adres a nemovitostí

- ověření adresy, zobrazení mapy, vyhledání prvků, výměnný formát

•  Katastr nemovitostí

- nahlížení do katastru nemovitostí

•  Datové schránky

- seznam držitelů datových schránek

•  Města a obce ČR

- města a obce online - MOOL

•  Registr smluv

- přehled smluv zveřejněných v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv

•  Statistika školství

- sběry statistických dat, adresáře školských institucí

•  Rejstřík škol

- školy a školská zařízení

•  Databáze knihoven

- knihy a knihovny

•  Rejstříky registrovaných církví a náboženských společností a dalších právnických osob

- rejstřík registrovaných církví a náboženských společností, rejstřík evidovaných právnických osob, rejstřík svazů církví a náboženských společností

•  Živnostenský rejstřík

- podnikatelské subjekty

•  Administrativní registr ekonomických subjektů

- ekonomické subjekty, osoby, standardizace adresy, honební společenstva

•  Portál veřejné správy

- informace, vyhledávání v zákonech, seznam datových schránek, věstníky organizací

•  Znalci a tlumočníci

- evidence znalců a tlumočníků

•  Notářská komora České republiky

- hledání notářů

•  Seznam energetických expertů vedený Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR

- oficiální seznam energetických auditorů a dalších expertů, tj. osob oprávněných provádět hodnocení energetické účinnosti dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (zpracování energetického auditu, zpracování průkazu energetické náročnosti budovy, kontrola účinnosti kotle nebo klimatizace)


Vytvořeno 22.2.2023 14:48:25 | přečteno 7x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load