Případné platby lze poukázat

bezhotovostně na účet vedený u ČSOB, a.s., pobočka Rožnov p. R.
- Obecný účet č. ú.: 249737390/0300 (variabilní symbol je přidělován po osobní dohodě s příslušným odborem MěÚ)
- Poplatky za odpad - č.ú.: 262078377/0300 (variabilní symbol je uveden na poukázce, kterou občan obdrží v průběhu měsíce dubna - května na adresu svého trvalého bydliště)

•  na pokladně Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm
- v budově Masarykovo nám. 128 - 129
- v budově Letenská 1918

•  poštovní poukázkou, kterou občan obdrží od příslušného úředníka vydávajícího pokyn k platbě
•  prostřednictvím SIPO


-    č.ú.: 333633666/0300 - Číslo účtu sloužící pro zasílání určených částek a pokut s vazbou na přestupky za překročení nejvyšší dovolené rychlosti zaznamenané automatizovanými systémy bez obsluhy (radary). (variabilní symbol stanovuje vždy správní orgán)
 

Vytvořeno 22.2.2023 10:17:03 | přečteno 6x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load