Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020 https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-515, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu a dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106.

1. Název

Město Rožnov pod Radhoštěm

2. Důvod a způsob založení 

Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost

3. Organizační struktura

Město je spravováno samostatně zastupitelstvem města. Dalšími orgány města jsou rada města, starosta a městský úřad. Orgánem města je také městská policie zřízena na základě zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Orgánem města může být též zvláštní orgán města zřízený podle zákona. Tento však nebyl dosud zřízen.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1. Kontaktní poštovní adresa
oficiální
Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

1) Budova městského úřadu Masarykovo náměstí 128, Rožnov pod Radhoštěm
2) Budova městského úřadu Letenská 1918, Rožnov pod Radhoštěm
3) Budova Stefania, Palackého 480, Rožnov pod Radhoštěm
 • oficiální
  Město Rožnov pod Radhoštěm
  Masarykovo náměstí 128
  756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 • 4.3 Úřední hodiny
  Doporučené dny pro veřejnost: pondělí a středa. Ve dnech úterý, čtvrtek a pátek není garantována dostupnost úředníka (školení, jednání v terénu, vyřizování jiných agend apod.), proto je nutno přítomnost úředníka na pracovišti předem ověřit.

  Polední přestávka: 11:00 - 12:00
  • Pondělí: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Úterý: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  • Středa: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
  • Čtvrtek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00
  • Pátek: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

 • 4.4 Telefonní čísla

 • 4.5 Adresa internetových stránek
 • 4.6 Adresa podatelny
oficiální
Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo náměstí 128
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny
mailto:podatelna@roznov.cz

 • 4.8.Datová schránka
epqbwzr


5. P
řípadné platby lze poukázat

6. IČO 00304271

7. Plátce daně z přidané hodnoty : CZ 00304271

8. Dokumenty

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy


12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy
 • 13.1 Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy ke stažení

 • 13.2 Výhradní licence
  V současné době městský úřad neposkytuje žádnou výhradní licenci dle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.
14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • 14.1. Rozsudky
 • 14.2. Výdaje na soudy
18. Rejstříky a registry


19. Formát informacíVytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 299x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load