Vnitřní oznamovací systém

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedlo s účinností od 17. 12. 2021 Město Rožnov pod Radhoštěm vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnosti jsou stanoveny předpisem města č. PZ/14 Pravidla pro ochranu oznamovatelů protiprávního jednání (ke staženízde). Současně se zavedením vnitřního oznamovacího systému byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury města Rožnov pod Radhoštěm.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Komplexní správa a provoz vnitřního oznamovacího systému je zajišťován společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 279 21 344.

Funkci Příslušné osoby vykonává: Ing. Igor Prosecký

Zástupce Příslušné osoby: Mgr. Zdeněk Novák

Svá oznámení učiněná v souladu se směrnicí EU 2019/1937 můžete podat těmito způsoby:

  • telefonicky na číslo +420 544 520 022 
Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.
  • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz
  • písemně na adresu: I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

Obálku označte poznámkou „pouze k rukám příslušné osoby“

  • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
  • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný ZDE.

Svá oznámení můžete podat jako:

  • Personifikovaný oznamovatel, jehož osobní údaje zůstanou známy pouze Příslušné osobě
  • Anonymní oznamovatel

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo vnitřní oznamovací systém Města Rožnov pod Radhoštěm, lze oznámení podat prostřednictvím centrálního oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR, přístupného zde, nebo telefonicky na čísle +420 997 840 či prostřednictvím e-mailové adresy oznamovatel@msp.justice.cz


Vytvořeno 20.2.2023 12:11:55 | přečteno 123x | tana

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load