Volba prezidenta 2018

Informace k druhému kolu volby prezidenta republiky

Druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční v pátek dne 26. 1. 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 27. 1. 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Upozorňujeme voliče, že hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta se nedoručují do poštovních schránek, voliči je obdrží přímo ve volební místnosti.

Voliči, kteří nebudou moci volit v druhém kole volby prezidenta ve svých domovských okrscích, můžou požádat o vydání voličského průkazu, a to 
a)    podáním v listinné nebo elektronické podobě doručeném městskému úřadu nejpozději do pátku 19. 1. 2018 do 16 hodin. Podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, v elektronické podobě musí být zaslané prostřednictvím datové schránky voliče do datové schránky města (elektronický podpis se nevyžaduje).
b)    osobně nejpozději do středy 24. 1. 2018 do 16 hodin.

Voliči, kteří nebudou moci ze závažných, zejména zdravotních důvodů nebo rodinných důvodů volit v druhém kole volby prezidenta přímo ve volební místnosti, mohou požádat na tel. čísle 739 503 554 (Mgr. Bočková) nebo 730 807 776 (Mgr. Ing. Janíková) nebo v den volby přímo okrskovou volební komisi o hlasování doma do přenosné volební schránky, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Telefonní spojení do jednotlivých okrskových komisí naleznete zde.

Volební vyhlášku pro druhé kolo volby prezidenta republiky naleznete zde. Adresy volebních místností a rozdělení občanů do jednotlivých volebních okrsků podle adresy jejich trvalého pobytu se nemění.


Vyhlášení voleb

Volba v zahraničí

Voličské průkazy

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Volba mimo volební místnost

Volba ve zdravotnickém či jiném obdobném zařízení

Informace o zaregistrovaných kandidátních listinách pro volbu prezidenta ČR 
 
Okrskové volební komise

Hlasovací lístky

Telefonní spojení do volebních místností
 

Související odkazy:


Zákon č. 275/2012 Sb ., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon č. 275/2012 Sb.)
vyhláška Ministerstva vnitra č. 294/2012 Sb ., o provedení některých ustanovení zákona čo volbě prezidenta republiky (vyhláška č. 233/2000 Sb.)
https://portal.gov.cz/app/zakony/?path=/portal/obcan/


Krajský úřad Zlínského kraje

https://www.kr-zlinsky.cz/volba-prezidenta-ceske-republiky-cl-4157.html


Ministerstvo vnitra ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/volba-prezidenta-republiky.aspx

 

Ministerstvo zahraničí ČR
http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/adresar_diplomatickych_misi/ceske_urady_v_zahranici/index.html


Český statistický úřad
https://www.czso.cz/csu/czso/volby-2017

Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 129x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load