Volby do Senátu Parlamentu ČR 2018

 

Rozhodnutím prezidenta republiky ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb. byly dne 31. 5. 2018 vyhlášeny volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky (dále jen „volby do Senátu“) se budou konat ve vymezených volebních obvodech spolu s volbami do zastupitelstev obcí dne 5. a 6. října 2018.

 

Hlasování proběhne:

•  v pátek 5. října 2018 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

•  v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

V případě, že žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu z celkového počtu platných hlasů odevzdaných oprávněnými voliči, proběhne druhé kolo voleb do Senátu a to:

•  v pátek 12. října 2018 v době od 14:00 hod. do 22:00 hod.

•  v sobotu 13. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14.00 hod.

 

Rožnov pod Radhoštěm spadá do volebního obvodu č. 77. Pověřeným obecním úřadem v sídle volebního obvodu, který projednává a registruje přihlášky k registraci, je Městský úřad Vsetín.


Osoby odpovědné za organizaci a průběh voleb v Rožnově pod Radhoštěm:

 

Mgr. Ing. Veronika Janíková
vedoucí odboru kanceláře starosty
dv. č. 218, budova na Masarykově nám.
veronika.janikova@roznov.cz

571 661 134, 730 807 776

Mgr. Hana Bočková
odbor kanceláře starosty
dv. č. 218, budova na Masarykově nám.
hana.bockova@roznov.cz
571 661 146, 739 503 554

 

Kontaktní osoby pro vyřizování žádostí o voličské průkazy:

 

Ing. Jana Gaďourková
vedoucí oddělení správních činností
dv. č. 112, budova na Masarykově nám. (matrika)
gadourkova.ks@roznov.cz
tel: 571 661 160, 733 148 366

Bc. Marie Štůsková
oddělení správních činností
dv. č. 112, budova na Masarykově nám. (matrika)
stuskova.ks@roznov.cz
tel: 571 661 160, 731 131 916

 

 

Dokumenty ke stažení:

•  Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky

•  Seznam volebních obvodů, ve kterých se budou konat volby

•  Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Senátu Parlamentu České republiky (zdroj MV ČR)

•  Informace o podmínkách kandidatury ve volbách do Senátu Parlamentu ČR 2018 (zdroj MV ČR)

 

Další informace: 

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Hlasování mimo volební místnost

Volby ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiném obdobném zařízení

Voličské průkazy

Informace o zaregistrovaných kandidátních listinách

Okrskové volební komise

Hlasovací lístky

Telefonní spojení do volebních místností

Výsledky volby

 

Související odkazy

 

Krajský úřad Zlínského kraje

https://www.kr-zlinsky.cz/volby-do-senatu-parlamentu-ceske-republiky-cl-4402.html


Ministerstvo vnitra ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-senatu-parlamentu-cr-159583.aspx

 

Český statistický úřad
https://volby.cz/pls/senat/serok?xjazyk=CZ&xrok=2018

 

Městský úřad Vsetín

https://www.mestovsetin.cz/mestsky-urad/os-1005


Právní předpisy:

zákon č. 247/1995 Sb ., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do PS)


vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb ., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 233/2000 Sb.)

Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 3x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load