Volby do zastupitelstev obcí 2018

Rozhodnutím prezidenta republiky ČR publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb. byly dne 31. 5. 2018 vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí (dále jen „volby do zastupitelstev obcí“) .


Volby do zastupitelstev obcí se budou konat pouze na území České republiky dne 5. a 6. října 2018.

Hlasování proběhne:

•  v pátek 5. října 2018 v době od 1 4:00 hod. do 22:00 hod.

•  v sobotu 6. října 2018 v době od 8:00 hod. do 14:00 hod.

 

Ve vybraných volebních obvodech, mezi které patří i volební obvod č. 77, kam spadá Rožnov pod Radhoštěm, proběhnou spolu s 1. kolem voleb do zastupitelstev obcí také volby do Senátu Parlamentu České republiky. Podrobnější informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky v Rožnově pod Radhoštěm naleznete zde.

 

Osoby odpovědné za organizaci a průběh voleb:

Mgr. Ing. Veronika Janíková
vedoucí odboru kanceláře starosty
veronika.janikova@roznov.cz

571 661 134, 730 807 776

Mgr. Hana Bočková
odbor kanceláře starosty
hana.bockova@roznov.cz

571 661 146, 739 503 554

 

Dokumenty ke stažení:

  1. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev obcí
  2. Harmonogram úkolů a lhůt pro volby do zastupitelstev obcí 2018 (zdroj MV ČR)
  3. Rozhodnutí Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm o stanovení počtu členů Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro volební období 2018 až 2022

 

Oznámení Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm

•  Vylosovaná pořadová čísla volebních stran

•  Abecední seznam podaných kandidátních listin

•  Seznam registračních úřadů pro správní obvod ORP Rožnov pod Radhoštěm  

•  Stanovení potřebného počtu podpisů na peticích podporujících kandidaturu volebních stran typu nezávislý kandidát a sdružení nezávislých kandidátů

 

Další informace

Vyhrazení plochy pro vylepení volebních plakátů

Informace ke kandidatuře volebních stran

Informace o počtu a sídle volebních okrsků

Volební právo občanů jiných států

Hlasování mimo volební místnost, voličský průkaz

Okrskové volební komise

Hlasovací lístky

Telefonní spojení do volebních místností

Výsledky volby

 

Související odkazy


Krajský úřad Zlínského kraje

https://www.kr-zlinsky.cz/volby-do-zastupitelstev-obci-cl-4367.html

 

Ministerstvo vnitra ČR

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx


Český statistický úřad
https://volby.cz/

 

Právní předpisy

 

zákon č. 491/2001 Sb ., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 491/2001 Sb.)


vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb ., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 59/2002 Sb.)

 


Vytvořeno 6.1.2006 14:09:00 | přečteno 4x | ernest

Stránky jsou vytvořené z projektu:
Kontaktní úřad Rožnov pod Radhoštěm, CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016826

EU
load